ѕотребителски вход

«апомни ме | –егистраци€
ѕостинг
08.01.2010 17:27 - ≈питафи€ на българската историографи€
јвтор: mglishev  атегори€: »стори€   
ѕрочетен: 44968  оментари: 138 √ласове:
9

ѕоследна пром€на: 09.09.2011 01:07

ѕостингът е бил сред най-попул€рни в категори€ в Blog.bg

ѕовод за изложените тук безрадостни и €звителни мисли стана наскоро прочетеното из€вление, че древните българи били имали сво€ собствена цивилизаци€. явно човекът интерполира пон€ти€та "цивилизаци€" и "култура". ѕоради хуманитарна неподготвеност. —ама по себе си неподготвеността не е нещо лошо, но напоследък ужасно много са уж божем по-подготвените автори, които съзнателно заблуждават читателите си с откровени глупости и създават една нова българска псевдоисторическа и псевдоантропологична митологи€.

“ова идва нав€рно от†модните напоследък, леко неграмотни†интерпретации на термина "цивилизаци€", и схвщането му в по-широк, дон€къде неопределен†смисъл. —иреч - от размиването на термините и ползването им без ред и система. ќсвен обаче сложност и комплексност на обществото, градска или зачатъци на градска култура и пр., според мен има още две неща, два показател€, по които ранното българското общество не издържа като "цивилизаци€" †- това са нивото и уникалността. Ѕългарското общество си има аналозите в други степни и варварски народи. ўо се отнас€ до нивото, изразено в достижени€та - и то не е от най-високите, макар да е сравнително високо, но на фона на съседна ¬изант舆е безумие да се говори за "цивилизаци€".†—м€там, че е близко до ума, че Ѕългари€ стои н€къде на сравнително високо ниво, но само† измежду варварските общества от предна јзи€, ранносредновековна ≈вропа†и степите, а по-късно, при основаването на българската държава и при развитието й (особено в 1186-1396)†се развива†почти изц€ло в†с€нката на византийската цивилизаци€.

 оето, не знам защо, изглежда по н€какъв начин светотатствено на много хора, които си умират по "уникалността" на древните българи. ј н€ма нищо нев€рно или срамно в това, че българите са били и са нормален народ сред други нормални народи - със сво€ съдба и със свой отпечатък в истори€та. »ма си термини за всичко, има ги българските вли€ни€ у съседите, има ги и чуждите вли€ни€ над българите и нищо чак толкова уникално, забравено или забранено н€ма.

≈дно липсва в историографи€та ни. ѕогледът към нормалността. Ќе към величието и едрите обобщени€, а към ежедневието, семейството, зана€тите, комуникациите.

ј археологи€та все пак дава своите резултати.  акто казваше един познат археолог, свестен човек, "нашата работа е да създаваме извори". ¬ известен смисъл е точно така. ¬место с вече известното (но все още некласифицирано) обаче у нас се занимаваме твърде често или с изключително отвлечени въпроси от рода на владетелската идеологи€ на цар —имеон, или с реално безумни неща като приноса на древните българи за формирането на народностно съзнание у ирландци и китайци.

√осподи, петимен съм да прочета нещо за храната, стокообмена и облеклото на българите и слав€ните в ƒунавска Ѕългари€! »ли за ежедневието на българите през —редновековието - от който и да е конкретен период. —коро си купих "ќбикновени€т човек през —редновековието", не харесах всичко, но се замислих, че такава книга за Ѕалканите май... н€ма. "—редновековни€т св€т: културата на мълчащото мнозинство" на јрон √уревич също е прекрасна книга, но къде са нашите автори? ¬се по канове/ханове гледат.

ƒокато медиевистиката се развива, ние тук водим пещерни разговори за това какви могъщи фентъзи-империи били изградили болг-ариите, колко тайнствено-мистични са траките, как ¬ента Ѕелгарум в Ѕритани€ и ‘ир Ѕолг в »рланди€ са българската следа в британската истори€ и прочие глупости. ¬ече и малките деца зна€т, че Ѕелг и Ѕрен, водачите на келтското нашествие в ћакедони€ и √ърци€ през 279 пр. ’р., са българи. «а сметка на това си н€мат и представа, че, например, през ’V в. на  ипър е имало български наемници или че жупан-тарканът «итко от еди-кой си надпис от ≤’ в. съвсем реално е държал на склад толкова и толкова ризници.

¬место с факти, се давим с хиперинтерпретации, с ѕетър-добревщини и трако-македоно-автохтонска глупологи€. ¬место да четем чужда историографи€, вместо да четем собствените си археологически извести€, ние се хвърл€ме по моментни хрумки, изскочили от случайна аналоги€ между френска миниатюра от ’V в. и китайски сребърен сервиз от V≤≤ в.†

ћой близък обича да казва, че ни е нужен "ариергарден" поглед към хуманитарните науки. „овешки поглед, поглед с личностна перспектива. ѕрав е. ќпитваме се да нарисуваме гората, а през живота си не сме се заглеждали в листо. „есто неподготвени хора хвърл€т гръмки обвинени€ в казионност по сериозните автори, те пък се поддават на модата и се раждат изключителни великобългарски глупизми. Ќивото на познание пада, а претенциите се увеличават. Ѕългарите не биваше да имат родство с тюрките, защото това н€как звучеше обидно за патриотизма ни (това е основната причина днес тюрко-алтайската теори€ да не е на мода - примитивната непри€зън към всичко турско, все едно всички тюрки са турци и все едно ние сме това, което са били хората на јспарух...).

Ќо и иранската хипотеза не можеше да задоволи необходимостта от величие, родена на свой ред от печална нашенска†липса на самочувствие. «атова се по€ви и автохтонната хипотеза, чиито абсолютно неподготвени и в исторически, и във филологически план привърженици се опитват да изкарат черното б€ло и романтиката - реалност. Ѕез метод. —амо по силата на аналогиите, макар още јристотел да е формулирал, че аналоги€та сама по себе си не е аргумент за нищо.

»зключителен, креслив примитивизъм цари в масовите представи за миналото ни. Ќито един отчетлив образ на обикновено частно лице - само мъжествени образи на канове, династи и ќрфеевци. Ќито едно човешко лице - само отсечени в гранит Ѕащи на наци€та, при това на н€каква въобразена наци€. Ѕългари€, поне мнозинството от чет€щите и интересуващите се от истори€, се е взр€ла в новата си, сега изграждаща се митологи€ и нехае пред фактите. ѕрезира нормалността. ѕомежду си нашите новоизрасли специалисти, един от друг по-неквалифицирани, се увер€ват, че имат свещеното право да обръщат представата за това какво е наука с краката нагоре. ј междувременно простата истина е, че нито един български автохтонист или привърженик на иранската хипотеза не е попул€рен сред колегите си историци, филолози и прочие професионалисти в чужбина. Ќито в –уси€, нито в √ермани€, ‘ранци€ или ¬еликобритани€ медиевистите не четат и не цитират ѕетър ƒобрев, Ѕожидар ƒимитров, √еорги Ѕакалов или ÷ветелин —тепанов. јко изобщо български автори се споменават в чужди издани€, това са днес удобно забравените «латарски (който въпреки недостатъците си и остарелите места е методологичен до мозъка на костите си) и Ѕешевлиев (прокълнат завинаги в псевдонаучните брътвежи на "иранисти" и автохтонисти). Ќа това отгоре об€снението на плахо промъкнали€ се въпрос: "«ащо не четем чужди автори и защо те не ни четат?" е от параноично-шовинистичен характер: не ги четем и не ни четат, защото целта на чуждите автори (€вно - на всички) е да съсип€т истината за българската славна истори€, ко€то се състои само от огромни империи, владеещи фантастични територии от Ќил до јрктика и от Ѕритани€ до  оре€. “ова е турбащина, както би се изразил ћладен —ърбиновски.

¬елико преселение - на боклука. —лав€ните - тоже. ќрхонските надписи и надписът от Ѕалши - пренебрежима дреболи€. „ерепната възстановка на чъргубил€ ћостич - вече е забравена. ќчевидно тюркските титулатури от езически€ период - неумело иранизирани. Ћипсата на –еметалковци в българската именна система и на ќмуртаговци в тракийската - пропусната през пръсти. —коро веро€тно ще научим, че ’афез, ќмар ’ай€м, ‘ирдоуси и –удаки са български поети и влизат в читанка, съставена от Ѕожидар ƒимитров. ћеждувременно, разбира се, безпросветни, но кресливи родители ще викат, че ¬азов е много мъчен за скъпите им отрочета и тр€бва да отпадне от кандидат-студентските програми.

—ън€т на разума ражда чудовища... ј упадъкът на познанието позвол€ва да се ро€т шарлатани и наивници.  акто при разложението след смърт - температурата за кратко пада, после се вдига, газовете подуват трупа, от което следват смешни звуци, призрачни пламъчета, настъпва смрад и... плъпват червеи. ј рибата се лови именно с червеи. Ќай-добре, когато водата е мътна.
√ласувай:
9—ледващ постинг
ѕредишен постинг

1. borsi - ’убава стати€ ¬с€какви глу...
08.01.2010 17:46
’убава стати€

¬с€какви глупости съм чул и чел, но така и никъде не съм м€рнал описание на българска къща от 12 век примерно, описание на облеклото на един сел€нин и гражданин от него време, какво са €ли (като е имало €дене), как са се къпали и въобще как са живели в ежедневието си.
«нам например колко е била дневната надница на един немски зидар в 14 век, но колко е била тук и какво е можел да си купи с не€?
ј за цивилизаци€та, достатъчно е да погледнем как още в 11 век на запад, не държавата, не крал€, а град е вдигал грандиозни катедрали, докато тук по времето на второто царство сме вдигнали н€ко€ и друга църквичка и толкоз.

 акто казваше другар€т “одор ∆ивков :))) - "ѕризем€ване другари! ѕризем€ване ни е нужно!"
цитирай
2. sparhawk - ћаноле
08.01.2010 20:05
това е едно от най-силните неща, което е излизало в шибани€ блог. ѕрекрасна стати€. Ќапълно в€рна. Ќаправо е за отпечатване, потърси н€кой вестник като "√ласове" примерно. «аслужава си.
цитирай
3. анонимен - haha - да не сте от наглите, пардон полици€та
08.01.2010 22:11
та ми следите мислите..шегувм се, шегувам се..часовата разлика е видима
цитирам
"90. анонимен - драги ми господине sparotok
21:21 удивителна дебилност....браво,
всъщност не е учудващо при вопиющото ви невежество
но дълбоко уважавам ло€нлността ви към играта.
—нежана —ерафимова (или доброжелател »ванка  остова)

отговорът е уклончив.." край на цитата

ћаноле, поздравлени€ за постинга..читателите са интелигентни, но уточнени€та са важни.
—нежана —ерафимова (или —н —)


цитирай
4. mglishev - "“риумф на невол€та",
09.01.2010 13:17
казваше един мой духовен гуру - същи€т с "ариергардни€" подход. ћъка, фасове и простоти€ цар€т. «атова сериозни наши автори като ÷очо Ѕо€джиев и »ван Ѕожилов се занимават с по-отдалечени проблеми, та барем калта да не полепне по т€х.

Ѕорси, потърси си "‘амили€та на јсеневци" и "Ѕългарите в представите на византийците" на »в. Ѕожилов. “ова са книги с опит за приближение към всекидневието. —труват си.

Ќавремето с една при€телка заедно нахвърл€хме стати€ за храната в средновековна Ѕългари€ - подбрахме десетина цитата само от най-попул€рните извори. ћоже да € пусна н€кой път. ÷ветелин —тепанов не € хареса особено :)

—ашо, за "√ласове" може и да си прав. ≈дно от блогърските ми неща веднъж излезе в "Ћитературен вестник", та що не и другаде :)
цитирай
5. nicodima -  акто правилно забел€за един анонимен
09.01.2010 16:07
не познавам истори€та в детайли. Ќо пък съм от водещите специалисти в друга област, затова не си позвол€вам да коментирам нещо, ако не мога да го направ€ компетентно.
“ова, което казваш "та барем калта да не полепне по т€х" - е точно така. јз съм в същата позици€... но много далеч от истори€та... Ќо ми харесва начинът на мислене и подхода, културата на спора, аргументаци€та...
ѕоздрави!
цитирай
6. raylight - ѕЅ÷
09.01.2010 16:57
не е в с€нката на ¬изанти€, асимилаци€та настъпва с владичеството им, но дори и в с€нката, Ѕългари€ развива сериозна литературна школа
цитирай
7. raylight - ќчевидно тюркските имена
09.01.2010 16:58
като јспарух, “ервел, румесий и други, свидетели на маймунското ниво на българската историческа наука. Ќе ви ли е срам ?!
цитирай
8. mglishev - :)
09.01.2010 17:15
–ейлайт, литературата на Ѕългари€ е сериозна, но ¬и мол€ да ми кажете и едно светско, непреводно българско съчинение от периода ≤’-’≤V в. ѕосле може и да се засрам€.
цитирай
9. panazea - Ne znam kakva ti e podgotovkata ,
09.01.2010 23:23
no za men si nula. Syjalqvam , tova e geneti4no i ne podleji na lekuvane.Sbyrkah 4e sym tuk , tova ve4e nqma da se povtori.Svetyt e pulen s glupazi.Zasto mi e da 4eta oste edin.Nie ne sme na edno nivo za da govorim.Nesryvnimi veli4ini , razbirash li?
цитирай
10. mglishev - :)
10.01.2010 05:07
panazea написа:
no za men si nula. Syjalqvam , tova e geneti4no i ne podleji na lekuvane.Sbyrkah 4e sym tuk , tova ve4e nqma da se povtori.Svetyt e pulen s glupazi.Zasto mi e da 4eta oste edin.Nie ne sme na edno nivo za da govorim.Nesryvnimi veli4ini , razbirash li?


ќбожавам да ми пишат такива неща... на латиница.
цитирай
11. анонимен - @9 - съжал€вам, че се повтар€м, но хардлайнерите от блог.бг
10.01.2010 10:58
са безобразно €вление....дано френетичната им ло€лност е добре платена.
—н —
цитирай
12. анонимен - ’ареса ми. ≈динствено ще си позвол€ ...
10.01.2010 13:43
’ареса ми.≈динствено ще си позвол€ да не се съглас€ с твърде категоричното ¬и отхвърл€не на иранската теза.“ова е спор между двете основни течени€(тюркската и иранската разбира се,автохтонната е приказка за лека нощ) в българската историческа наука.≈дин спор,солидно аргументиран и от двете страни и моето скромно мнение е,че истината,както се казва е н€къде по средата..
цитирай
13. mglishev - ’ареса ми. ≈динствено ще си позвол€ ...
10.01.2010 16:56
анонимен написа:
’ареса ми.≈динствено ще си позвол€ да не се съглас€ с твърде категоричното ¬и отхвърл€не на иранската теза.“ова е спор между двете основни течени€(тюркската и иранската разбира се,автохтонната е приказка за лека нощ) в българската историческа наука.≈дин спор,солидно аргументиран и от двете страни и моето скромно мнение е,че истината,както се казва е н€къде по средата..


¬същност имате право. ¬еро€тно може да се говори и за ирански вли€ни€ у българите, но иначе по въпроса за етногенезиса им съм на тюрко-алтайска страна :)
цитирай
14. kostadin - ћоже ли да се счита нечие мнение за ...
11.01.2010 03:56
ћоже ли да се счита нечие мнение за меродавно ,ако с лека ръка вкарва,прокарва и желае да утвърди само мнени€ на "победителите"в романа на общочовешката истори€.
цитирай
15. valsodar - “очно на тема стопанска истори€ на ...
11.01.2010 07:49
“очно на тема стопанска истори€ на ¬олжка Ѕългари€ има много интересна книга. —транно, не си ли € чел?
„иста фактологи€, без фантасмагори и излишен патетизъм.
цитирай
16. boristodorov56 - »ма и свестни неща, но глупостите, които хвалиш
11.01.2010 13:08
са приети по начин, които отричаш приложени към други факти.

»стори€та на български€ народ става логична и лесно об€снима само като се осъзнае прости€ факт, че днешните българите не са слав€ни.
ѕанславизма - това е доктрината, ко€то бърка нас и всички приемащи написаната академична "истори€" за пълна истина.
Ќашата академична "истори€", ако ще и 130 тома да е - е сборник от лъжи, измислици и пълни фалшификации - за съжаление в полза на –уси€...

¬ не€ има абсолютно недоказани тези, теории, конспираци и хипотези - вече поворени 100 000 пъти.

Ќ€ма нужда от специални доказателства - не че не могат да се цитират или не са посочени милиони несъответстви€.

»стори€та тр€бва да се пише от ЅЏЋ√ј–», а не от опомачили се кремълски рубладжии с нож опр€н на гърлото им!


цитирай
17. mglishev - »стори€, истории
11.01.2010 13:53
@kostadin, бо€ се, че днес вече е трудно да се разбере кои са "победителите". ¬ историографи€та също има моди.

@valsodar, това е прекрасно. ўе помол€ за автора и точното заглавие, защото все е добре да прочете още нещо човек.

@boristodorov56, това с рубладжиите е напълно в€рно, но е хубаво да се разбере, че далеч не всички академични историци и привърженици на тюрко-алтайската теори€ са рубладжии. » да, българите не са слав€ни.  акто не са и същите българи, които са дошли тук в V≤≤ в. —ъвременните българи все пак не сме средновековна народност, а модерна европейска наци€.
»стори€та е преди всичко наука и тр€бва да се пише безпристрастно. » само от компетентни хора с чужди езици и методологи€ в главата си.
цитирай
18. valsodar - ѕетър ƒобрев бе авторът, ако се не лъжа
11.01.2010 16:13
но ще погледна в библиотеката си за точното й заглавие.
цитирай
19. mglishev - Ѕлагодар€ :)
11.01.2010 16:17
valsodar написа:
но ще погледна в библиотеката си за точното й заглавие.


ќпитвам се да отказвам трудовете на г-н ƒобрев :) »наче темата си заслужава.
цитирай
20. boristodorov56 - “ова за чуждите езици го приемам като опит за майтап
11.01.2010 17:14
@boristodorov56, това с рубладжиите е напълно в€рно, но е хубаво да се разбере, че далеч не всички академични историци и привърженици на тюрко-алтайската теори€ са рубладжии. » да, българите не са слав€ни.  акто не са и същите българи, които са дошли тук в V≤≤ в. —ъвременните българи все пак не сме средновековна народност, а модерна европейска наци€.
»стори€та е преди всичко наука и тр€бва да се пише безпристрастно. » само от компетентни хора с чужди езици и методологи€ в главата си.[/quote]


—игурно си прав, но след 10 ноември `89 - комун€гите все натъртваха, че јндрей Ћуканов знаел четери езика.

∆алко, че не приемаш автохонната теори€ за народа ни, въпреки всички факти и източници, които има в историографи€та - преди да и сложиш надгробни€ паметник.

ўе бъде написана нова истори€ - бъди сигурен - дори ще сме живи да € прочетем, въпреки изкопаемите академици от ЅјЌ.

ѕреди 37 години - ѕетър ƒетев ми разказваше тези неща, които днес четем и научаваме чрез спароток - и не б€х съвсем убеден, че н€кога тези теории ще вид€т б€л св€т свободно - но ето времето дойде.

«а ћостича забравих - той може да бъде направен и
с негроидни черти.

Ќали не го отричаш?
цитирай
21. mglishev - јвтохтонната хипотеза
11.01.2010 17:23
Ќе е за мен автохтонството. Ѕих прочел книгите като изл€зат, но не в€рвам да ме убед€т. » сега гледам да съм в час с излизащите твърдени€, но аргументаци€та им е слаба. Ќе вс€ко съзвучие е етимологи€. ƒаже повечето не са. Ќе вс€ко хрумване е добро - даже повечето не са. Ѕез метод и професионализъм неуспехът е гарантиран, а повечето автохтонски автори разчитат само на добри намерени€ и вдъхновение.

Ќо за езиците съм убеден. „овек тр€бва да чете не само какво излиза у нас, а и адски много чужда литература, за да е в час. » не само истори€ - археологи€ и фолклористика също.

«а ћостича, н€ма как, не съм съгласен. „ерепните възстановки са си сериозно занимание.

ј —пароток пише интересни неща, но просто не са верни. “ова с ¬ента Ѕелгарум, че била едвали не вента Ѕулгарорум и Ћугдунум, който бил не Ћион, ами Ћондон, беше особено неприемливо.
цитирай
22. kostadin - ≈ по тази причина казвам да послу...
11.01.2010 19:48
≈ по тази причина казвам да послушаме китайците “е имат стабилна хипотеза ,касаеща сроковете ,след които истината или изчезва или заблест€ва с пълна сила.“а за победителите също тр€бва да чакаме.Ќо всеки китаец със средно образование знае ,че китайската стена е строена срещу българите.
ј за рублата -това е българското название на мерната сребърна единица, ко€то са € "рублили" в момента на плащани€та от сребърни или златни пластини.
цитирай
23. анонимен - ўо се отнас€ до ћостич, монголои...
11.01.2010 22:10
ўо се отнас€ до ћостич,монголоидни€т му тип според мен не е критери€т,по който тр€бва да определ€ме,че прабългарите принадлежат към тюрките.ѕрез дългите векове на номадстване из јзи€ българите са се срещали воювали и съжителствали с много племена от монголоиден тип.Ќе е изключено родът на ичергу боилата ћостич да има тъкмо такъв произход,като е бил "побългарен".ѕри разкопаване на прабългарски погребени€ от —евероизточна Ѕългари€ монголоидни€ тип в никакъв случай не надвишава като процент този в «ападна ≈вропа(напр.‘ранци€ и √ермани€).ѕрабългарите са били сбор от различни племена и твърде веро€тно управл€ващата върхушка да е била с тюркски
произход или поне да е била "тюркиризирана."»зточниците не са категорични,но разкопките(напр.изкуствената деформаци€ на черепите в ранна детска възраст)като че ли наклон€ват везните към индоевропйски€ произход на предците ни.
цитирай
24. mglishev - @kostadin, не съм сигурен, че точно ...
12.01.2010 00:33
@kostadin, не съм сигурен, че точно това се учи в  итай за произхода на стената. Ќе в€рвам и ÷ин Ўъ ’уанди да е мислел така :)

@ коментар 23: “ака е. ѕо същата логика може да се допусне, че в дългите векове на номадстване иначе тюрко-алтайските по произход българи са се срещнали и с ираноезични народи (например аланите), част които да са приобщили и да са приели н€кои техни обичаи - да речем, изкуствената деформаци€ :) ј във ‘ранци€ и √ермани€ просто н€ма погребени€ на варвари с монголоидни черти. ≈, н€кой загинал хун веро€тно може и да се намери, но надали ще бъде в подреден гроб.
«атова и казвам тюрко-алтайски, а не тюркски за произхода на българите: тюрките не са с монголоидни черти, а съставни€т произход на варварските народи е нещо като аксиома. ќтнас€ се и за българи, и за маджари, и за готи, ако е за въпрос. ” българите в V≤≤-≤’ в. см€там, че се откриват водещо тюркски особености, н€кои алтайски (и от културен, и от антропологичен, и от битов тип), но за нито една от досега защитаваните в литературата или в разговори ирански характерности не съм намирал досега сигурно потвърждение. Ќапротив, много от т€х или се оказват грешно предадени, или неирански, или толкова общо индоевропейски, че спокойно да могат да се отнас€т към слав€низирани€ период от ’ в. нататък.
ƒа не говорим за н€колкото персизма в езика ни, които се оказаха навлезли през османотурски.
цитирай
25. анонимен - јбе хора т. н. пирамиди -строени в ...
12.01.2010 09:14
јбе хора т.н.пирамиди -строени в  итай ,са направени о б€лата раса.
ƒали в€рваш или не не е съществено ,защото сегаима китайци над път и под път .јко се сближиш поне малко с €кой иопопиташ за кит. стена щети каже ,че е правена срещу нас....“ова съм го правил вече н€колко пъти .
—амите ние поне два пъти сме ги завлад€вали и сме имали императорски династии.
цитирай
26. kostadin - Ќе избирай най- лесната позици€. не ...
12.01.2010 09:38
Ќе избирай най- лесната позици€.не превръщай желаното видение в тво€ действителост .
ћного неща се зна€т и без да се учат в училищата.
—ветът е фрашкан с китайчета плъпнали навс€къде .—ближи се с н€кой и го питай.
Ќима мислиш ,че истори€та започва с ÷ин Ўъ...“ехни€т календар започва от около 2637г. пр.’р. ,а български€т от над 5000 год преди новата ера.
—ъжал€вам ,че ти пуснах едно без да искам анонимно мнениећожеш да го изхвърлиш ,ако искаш
цитирай
27. kostadin - ћомчета, помислете си за следно...
12.01.2010 10:02
ћомчета,помислете си за следното:
Ќе съобщават за еветуално предсказани или прогнозирани научно земетресени€ ,защото не могат да осигур€т реда при евакуаци€ на населението,а и самото изселване ще е по скъпо, отколкото поражени€та от природните стихии... Ќезависимо от тези факти, все още има историци, които си представ€т, как цели народи са номадствували из ≈вропа и јзи€.ћисл€ ,че изобщо такива бързи странствувани€ са невъзможни.
Ќ€къде б€х чел ,че римски€т ћарс е обитавал Ѕалканите.–имл€ните са бегълци от “ро€ .“ракийски царе са им помагали.... ъде са б€гали те ?ѕри непознати или при познати и родствени етноси?
....ј за тези времена ’еродот казва,че тракийците са били много-като п€съка в пустин€та....»нтересно е ,че хазарите казват същото за древните прабългари.
»нтересно, как двете половинки на –имската импери€ са допуснали да бъдат побеждавани от н€какви си ’уни.ѕреди това от Ѕактрийци —армати ,—кити и т. н.-все варвари и неорганизирани общности от племенца.ќще по- интересно е ,че почти не са усп€ли никога да ги завладе€т.»стори€та ни на запад е законспирирана от заинтересованите, но на изток е позната и в достатъчна степен достъпна.ўом търсите истината ,не отхвърл€йте нужните ви свидетели.
цитирай
28. mglishev - ѕо последните коментари:
12.01.2010 14:43
@ 25: «а "пирамиди"в  итай не знам нищо. ќткъде може да се намери информаци€?
ƒа речем, че ги има. ƒа речем, че наистина са строени от европеиди. ≈, в  итай и до днес има европеидно население - тюрките в най-западните райони на страната. ¬ техните области дори имаше смутове наскоро.
ј китайците са учтиви хора, определено. јко зна€т, че това ще ти хареса, с усмивка ще потвърд€т, че и Ћуната е българска/немска/турска... ј какво ще си мисл€т после за теб, товане знаеш.

@kostadin: Ќачалната година на традиционни€ китайски календар е тази, ко€то посочваш, да. ƒруг е въпросът, че техните стари текстове говор€т и за легендарни императори (по същество божества), които са царували милиони години. Ќо това с български€ календар е нелепо.

@kostadin (втори път): Ќомадството е исторически факт. “о не е особено бързо. ƒадена номадстваща група може да се движи десетилети€ в дадена посока или пък просто да мигрира сезонно - в кръг в строго ограничена територи€.

ј в легендите за произхода на то€ и он€ народ от легендарни градове и събити€ никой здравомислещ човек не в€рва. –имл€ните били бегълци от “ро€... Ѕожичко, ≈вропа е пълна с такива разкази, кой от кой по-недостоверни. ѕък и ако миграциите са невъзможни, както сам казваш, какви бегълци изобщо?

»наче съди сам: в "»нглинга сага" пише, че и шведите произхождат от “ро€. —ъщото казва ћехмед ≤≤ в писмо до Ўарл V≤≤ - че османците имат тро€нско потекло. ј шотландците се имат заскити, както пишат бароните в јрброутската деклараци€ от 1325 г. “акива "сведени€" са си чиста митологи€.

«а "най-многобройни" са об€в€вани всички странни и чужди на автора на съответни€ текст народи. » в јнглосаксонската хроника пише същото за скандинавците. » в "Gesta Danorum" пише същото за ободритите. ¬сички те н€ма как непременно да са един и същи народ :)

–имската импери€, преди да бъде надвита от варварите, се е надвила сама. √ражданските войни през ≤≤≤ в. и социалната криза имат безумни последици. ј и варварите не са нито малобройни, нито зле организирани. ’уните не са "н€какви си", а са сериозна сила, при това по-мобилна от лимесните войски. ƒане говорим, че когато хуните се по€в€ват, лимесната система вече е почти унищожена - от кого ли не: то не са франки, бургунди, сакси, готи, вандали, гепиди, фризи, пикти, скоти, бавари, тюринги, свеви...

Ќа това отгоре в хипотезата за тракийски€ произход на българите и връзките им с ранни€ –им има сериозно вътрешно противоречие. јко траките помагат на бегълците от “ро€ да се спас€т и да стигнат »тали€, защо по-късно потомците им, също толкова многобройните българи, нападат и разрушават –имската импери€, ко€то тр€бва да им е родствена?
цитирай
29. kostadin - јко има н€къде националисти да з...
12.01.2010 17:01
јко има н€къде националисти да заеш ,че не са в √ермани€ ,»зраел,–уси€ или япони€ “е са в  итай.“ова ,че се усмихват не означава нищо или по- скоро е знак за повишено внимание!
’арактерно за китайците е ,че са много и където емигрират -там остават во веки веков.“е см€тат всички други етноси за по низши-вкл. €онците ,корейците и виетнамците за т€х са диваци...—ведени€та за китайските пирамиди са от втората св. война.—ега са забранена зона или там са настанени военни части.Ќо в интернета има доста материали за т€х.
»стинските основатели на османската импери€ са бегълци от  римски€т полуостров-около 45до 50 семейства са били.“ова ,че си султан или император на –им,‘ранци€ ,–уси€ или президент на —јў ,съвсем не озачава ,че си от мнозинството на етноса насел€ващ страната.ѕреди ’уните римл€ните са €ли попарата на сарматите,бактрите и т. н . Ѕезмислено е да се дълбае истори€та ,но ми е смешно, че н€кой се мисл€т за по цивилизовани от другите народи .ўом съществуваме в едно и също време ,значи сме еднакво древни и произлизаме от една и съща цивилизаци€-тази от преди потъването на јтлантида.јко има подив€ване, то е вторично .ќбикновено по - лесно се насъскваме ,ако н€кой ни убеди ,че околните са от по- долно качесто и не заслужават да живе€т"цивилизовано ",както нас.
“еори€та за вътрешното изгниване на империйте е в€рна .Ќаблюдаваме действието и, и до днес.Ќеобходимо е да дойде по дива раса Ќие вече не ставаме за нищо,доказателството е ниската ни раждаемост.
Ѕългарите са изестни със строителните си умени€,с д€ланите камъни и най- вече тези от твърдите породи.ѕриказката за малките ни черквие измислица Ќапример Ѕазиликата в ѕлиска е била най- гол€мата на балкански€ полуостров. ќт двореца на цар€ туците са построили мраморните насипи на първите ∆ѕ линии у нас .ћрамора са превръщали в негасена вар и т.н.ѕо тази причина не се виждат камените градежи на българите.
Ќомадството не е гр€х или пречка за развитието на циилизаци€та “ова е даже прогесивно €вление,даващо по гол€ма мобилност ,но не и такава за преселването на народи.ѕо високата мбоилност означава само едно, това е по- висока технологи€ и по прогресивна социалната организаци€ от изискващата се за земеделските общности.
 итайците не са по малко агресивни от дугите етноси ,но както виждаш от векове сед€т прогонени в јзи€.Ќатиска на други по многобройни пупулации ги е изместил бавно до там.ѕо късната и подовитост е изместила и б€лата раса насел€ваща н€кога техните земи .ѕо времето а т.н. им първи имераторв ари€та му е имало и такива войници.
Ѕъгарите са минавали н€колко пъти през номадски периоди ,но това не означава ,че не са строеи градове и селища-просто климата в јзи€ се е промен€л. лиматичнитепромени и локалните катаклизми са главната причина за възникването на раните му народи. “ъй наречените варвари са си живеели по нашите земи Ќикога пришълци не могат в рамките на един човешки живот да измен€т етностни€ характер на коренното население.–имл€ните не са успели да стор€т това за векове ,камо ли јтила за н€колко десетилети€.»сториците твърд€ще ,че огромни маси хора са се преселвали по желание на кана са си спекулации ,както тези ,че пирамидите са построени от египетските фарони.–едно е да се съобраз€ват с достижени€та на технологиите и финасовите възможности.ј корена на българите е възможно да се проследи още по на дълбоко във времето- даже преди Ќой...ќт това н€ма да станем по- българи или н€кой ще ни свали капа от уважение към миналите ни заслуги.
цитирай
30. mglishev - @kostadin
12.01.2010 17:08
≈, след това възхитително мнение, пълно с "империй", "етностен", јтлантида, китайски пирамиди и нефараонски пирамиди в ≈гипет просто н€ма какво да се добави. "» страшно е, майко, и весело" :)
цитирай
31. kostadin - Ќаписаното показва, че има още к...
12.01.2010 17:23
Ќаписаното показва,че има още какво да научиш!«а мене е смешен шопа ,който пред клетката на жирафа викал:
“е такова животно.Ќема .!!ѕа нема!
цитирай
32. kostadin - јбе момко, бъдещите римл€ни са н€мали ...
12.01.2010 18:02
јбе момко ,бъдещите римл€ни са н€мали даже и жени,та са си откраднали от местното население !Ѕегълци е едно- ћиграци€ на Ќарод е съвсе друга работа.Ќима мислиш ,че населението в държавата на ѕриам се е изселило?
цитирай
33. mglishev - :D
13.01.2010 03:04
ј, ¬ие, ако искате, в€рвайте на “ит Ћивий :) Ѕас хващам, че за »ндро ћонтанели и ѕиер √римал не сте и чували. ƒано все пак ¬и е попадал поне ѕолибий. ј "момко" може да казвате на сина си.
цитирай
34. анонимен - —тати€та е типичен пример за днешното невежество
13.01.2010 14:07
"явно човекът интерполира пон€ти€та "цивилизаци€" и "култура"."

ќще от второто изречение се вижда, че авторът на стати€та е на "¬ие" с чуждиците, които иначе охотно използва. ƒумата означава вмъквам. ¬ миналото се "вмквали" добавки към ръкописи като просто се слагала бележка в полето - от там и названието на думата.
“а по правилото, че по нишката се познавала тъканта см€тайте що за писание е останалото1
цитирай
35. sparhawk - това с атлантида
13.01.2010 23:29
ме вкарва на тво€та истори€ с ‘аетон...
цитирай
36. mglishev - ѕък днешното "вежество" е анонимно :)
14.01.2010 01:08
ћда, но "вмъкването" може да бъде и "вмъкване на смисъл", оттам "зам€на". “а не на мене ти€ с чуждиците :)

@sparhawk, мо€т ‘аетон не е случаен. Ќали затова казвам, че българите ги има на «ем€та преди по€вата на човешки€ род... ≈ те, следи дискуси€та и страстите и ще видиш.  ак беше? "» страшно е, майко, и весело" :D
цитирай
37. demograph - ƒраги mglishev
14.01.2010 01:12
—лед€ всеки ваш постинг на историческа тематика, от по€вата ви в блога на ѕавел —ерафимов -—пароток.
¬печатл€вате ме с познани€та и богати€ си език. ѕоздрав€вам ви за нивото, което сте достигнали на вашите години.
ѕозволих си да изкажа надежда, че толкова ерудиран млад човек би могъл да допринесе много за себе си и за рода си, ако се посвети на това което може да прави.
¬ иначе интелигентно написани€ ви материал, отново се про€в€ва една ваша слабост.
- “върде високото ви, самомнение за степeнта на познани€та си, и да не кажа надменно, но пренебрежителното ви отношение към способността на другите да мисл€т и твор€т.
јко сте способен да преодолеете тази си слабост и се концентрирате върху дълбочината на анализа, веро€тно бихте видeли една по-друга картина на света, от тази ко€то си мислите, че сте прозрeли.
- ѕосъветвах ви да откриете очилата, които очебийно сто€т пред безпристрастността на заключени€та ви, и да ги свалите с малка скромност.
¬ие имате почти енциклопедични знани€ и логичен и последователен изказ.
Ќо това не е достатъчно за да сте и убедителен.
- «ад многото добре изва€ни фрази, личи младостта ви и неспособността ви да отличите контурите на един по-сложен и по-шарен пъзел, какъвто е истори€та на света, преплетена с митове, религии, идеологии, политика и коварство.
¬ие загубихте спора си със —ѕј–ќ“ќ .
–ед по ред четох коментарите, въпросите, обосновките и доводите ви, в това число и в горни€ материал.
ќсвен позовавани€ на множество автори, които сте чел, но след препрочита на които ви се доказа, че там н€ма доказателства в полза на тезите ви, освен интелигентното поднас€не, на все още зеленички заклинани€, в тезите ви н€ма нищо, което да задоволи нечие научно любопитство.
”частието в дискуси€та по истори€ на българите / не на "империите" или "цивилизациите" им/, доказва големи€т ви потенциал, като работоспособност, памет, младежко любопитство и дързост.
“ова с нищо не подкреп€, което и да е от поддържаните от вас схващани€ срещу презрените "автохтонниците"- грандомани.
—лед като не постигнахте нищо в спора си със —пароток, вие решихте да подкопаете труда и родолюбието му в почти пропагандната си стати€ тук. Ќе е много чистоплътно...
 акто виждате, получавате поздравлени€ от противниците на истината, не заради аргументаци€та си, а заради изтънчените си обиди.
Ќо това не е наука и всеки който ви е поздравил го знае...
«а жалост, виждам как един умен, млад човек се хлъзва по плоскостта на демагоги€та право към лапите на отличните историци-манипулатори.
ѕозвол€вам си да ви дам един практичен съвет.
- ’ванете един от любимите си "човешки" детайли, от "човешки€" живот през ранното средновековие. ƒа кажем, "нивото на холестерола в храната на населението на древните обитатели на  азанлък, през XII век .".
»зкопайте всичката останала информаци€ за хранителните навици на тогавашните обитатели, намерете нова, изведете заключени€ и ги подкрепете с научни доказателства и н€кои артефакт. ќформете тезите си и публикувайте работата си.
“огава и ние бихме ви чели, оспорвали и цитирали с удоволствие. “очно както се четат и цитират оскъдните, но недвусмислени източници за корените на българите. » точно както се изкрив€ват те, ще бъдат манипулирани и вашите тези.
- «аровете се в генетичните изследвани€ за човешки€ род. »зследвайте кръвните си маркери, открийте предците си и вижте дали сте монголец, турчин, иранец или българин...Ќаправете нещо конкретно и до край!
—ега какво да направим, освен да ви кажем, че на този етап, вие сте по-скоро подведен млад човек, който поради неопитността и младостта си е станал поредната маша в ръцете на изпечените нагаждачи на истори€та на народа си.
/јко сте българин по рождение, разбира се. јко не сте и вашите, и моите писани€ са излишни./


цитирай
38. mglishev - ƒраги demograph,
14.01.2010 01:33
ћоите писани€, направо казано, не струват времето за четене. ўом е в блог - повърхностно е. ѕочти без изключени€.

Ќ€мам нищо против sparotok, който очевидно публикува нещата, в които искрено в€рва и тонът му е по-добър от мо€. ≈, аз в€рвам в други неща и също ги публикувам, а тонът ми, въпреки възрастта, а може би точно заради не€, е отча€н. √орната стати€, ако изобщо може да се нарече така, можеше да бъде написана и без изобщо да съм чел нещо от —пароток. јко това щеше да има н€какво значение, бих написал още сто като не€.

ѕо въпроса с чуждата способност за творчество и мисъл н€ма какво да добав€ - разбира се, че съм надменен. ¬секи, който действително е убеден в мнението си, е такъв. »наче не би бил убеден. «а мен историческата точност не иска творчество, а четене, методологи€ и езици. ¬прочем, авторите, на които имам навика да се позовавам, всъщност потвърждават мнени€та ми. ѕо-скоро ги изграждат. «атова се и позовавам на т€х.

“акива ми ти работи. “ова и прав€. „ета и любопитствам, но предпочитам да в€рвам за истори€ на историци, а не на романтици, както и колетите си повер€вам на пощите, а не на художници. “ака съм устроен.

»наче простотата на ќкамови€ бръснач работи и без мен. Ќебето е синьо, водата - мокра, а Ћугдун не е Ћондон, нито пък ¬ента Ѕелгарум е ¬ента Ѕулгарорум.

»наче съм див шоп.
цитирай
39. sparhawk - Ќаскоро
14.01.2010 13:45
четох една стати€ на  алин янакиев, че всъщност ц€лата наша историческа школа малко или много е повли€на от немски€ романтизъм. ћоже би от това тръгват редица проблеми... искам обаче да кажа и още нещо, понеже много хора намират —пароток за много убедителен, аз също мисл€, че той има добре подредена мисъл, въпреки, че очевидно не см€там българите за преки потомци на траките, нито см€там самите траки за най-велики€ древен народ.  огато б€х в 9-ти клас б€х напълно луд на тема √реъм ’енкок и б€х дълбоко убеден в правотата на неговите книги за јтлантида. ѕосле се запознах с мнението на традиционните египтолози и макар все още да не намирам об€снени€та им за пирамидите и —финкса за задоволителни, приемам н€кои от критиките им относно ’енкок като много точни, почти унищожителни.  азвам всичко това защото за един неспециалист или дори за човек запознат недостатъчно с дадена тематика, н€кой кадърен автор ще звучи много, много убедително. Ќе са малко хората, които намират и фон ƒеникен за такъв (макар аз лично никога да не съм се връзвал на неговите твърдени€). ”бедителността е нещо относително.
цитирай
40. demograph - ’аресвам дивите шопи. » отговорът ви ме изкефи.¬ижте това.
14.01.2010 13:45

ѕри€телска закачка::
"....авторите, на които имам навика да се позовавам, всъщност потвърждават мнени€та ми. ѕо-скоро ги изграждат. «атова се и позовавам на т€х. "-това е от вас.

ќт вас ще стане гол€ма работа, когато, като истински див шоп, се нахъсате да намерите истината и там където т€ противоречи на мнението ви..

≈то пък какво се случва по света:


.......................................................................

By Aleksandar Donski and Risto Stefov

January 24, 2008

»зточник -americanchronikal
.......................................................................

When the "Bulgars" arrived in the Balkans around the 7th century AD, their behaviour seemed unusual and barbaric. They were described by some as wild and highly uncivilized barbaric people who ate raw meat and buried their prisoners alive. In the eyes of the more cultivated Byzantines, besides being barbaric, these "Bulgars" seemed "uneducated", "primitive" and "dirty". With time the word "Bulgar" too became associated with "uneducated", "primitive" and "dirty".

Even today in modern Greek the word "bulgar" means "primitive". The French too define "Bulgar poetry" as the poetry of "common people". In some Macedonian dialects the verb "se izbugari" means "to have become rotten".

Therefore it would appear that some Byzantine authors called Samoil´s soldiers "Bulgars" not because they were ethnic Bulgarians but because they looked poor, dirty and seemed uneducated and primitive like the real Bulgars.

Assuming that during Tsar Samoil´s reign Macedonians were actually "Bulgars" as the modern Bulgarians would have us believe, then "Who were the historical Bulgars from whom they descended?"

Mainstream history tells us that the first Bulgars arrived in the Balkans around the 7th century AD and established their first State in the northeastern part of present day Bulgaria in 681 AD. If we are to believe that, and we have no reason not to, then who lived in Macedonia before the arrival of the Bulgars?

Those who subscribe to the "Slav migration theory" would say it was the Slavs who lived in Macedonia and had lived there for at least one and a half centuries before the arrival of the Bulgars. '........................

«ащо толкова много се покрива с нечии български писани€..?

цитирай
41. mglishev - “емата отива към поизчерпване
14.01.2010 15:04
¬секи ще си запази позициите, което само по себе си е добре. —поровете не са толкова за постигане на съгласие, колкото за из€сн€ване на аргументите. ѕък и за чистото удоволствие от чесането на езика и клавиатурата.

ястребе, √реъм ’енкок е много забавен автор. јз си го чета, както ти четеш фентъзи :) "«накът и печатът" беше много при€тна. „овекът е добър писач.
¬иж, янакиев по принцип не ми е любим автор, но тук изглежда дон€къде прав. — уговорката, че днес по-романтично настроени са автохтонски настроените автори, а университетските зорлен пишат тегаво и са способни да превърнат всеки действително романтичен сюжет в досадно изреждане. »наче пред янакиев предпочитам  априев и Ѕо€джиев, но те са н€как по-отстранен от ставащото у нас. ќсобено Ѕо€джиев.

@demograph: на френски и до днес съществува думата "bougre" (все пак минава за поостар€ла), ко€то е с обидно значение - "bougre d'ane" е нещо като "шибан идиот". «наете за ¬олтер с неговите бугри и авари. ¬същност те са "простаците" и "алчните".

’убаво еобаче да се прави разлика между "bougre" и "vulgaire" на френски. ƒонски и —тефов €вно не € прав€т. ѕървата дума идва от етнонима ни и веро€тно първоначално е обозначавала еретик, богомил, а н€къде през ’V≤ в. - и хомосексуалист. ¬тората е с латински произход. "Vulgus" означава "тълпа" и оттам идва "vulgaris" за "простонароден". “ака че на френски "poesie vulgaire" не е същото като "poesie bulgare", а "poesie bougre" не съществува дори само като израз. Ќа гръцки се е получило смесване между "български" и "вулгарен" понеже двете думи се произнас€т по подобен начин.

ј за български грабителски походи преди V≤≤ в., за  уберови българи, за комитатна организаци€ и за  омитопули все пак сме чували, така че н€ма начин да бъда привърженик на цитираните автори.  аквито и да са недостатъците ми, поне —амуиловото царство н€ма как да не е българско за мен.
цитирай
42. sparhawk - «а √реъм ’енкок
14.01.2010 17:53
аз съм му чел само класиката - "ѕо следите на боговете". Ѕих му прочел и други работи, но пари не ми се дават :)
цитирай
43. анонимен - anonimnost
14.01.2010 18:06
Pich, kato reshish da se pravish na anonimen v chujd blog pone izpolzvai drug komputer, za da ima i razlichen IP adres.
Tvoi dobrojelatel i sagrajdanin.
цитирай
44. анонимен - ¬ойната и свързаните с не€ грабежи ...
14.01.2010 18:51
¬ойната и свързаните с не€ грабежи са считани и до днес за висше постижение на човешката култура и цивилизаци€.
Kostadin
цитирай
45. mglishev - :)
14.01.2010 19:29
ќбикновено не пиша анонимни постинги.

“ова за войните в каква връзка?
цитирай
46. анонимен - ¬сички са анонимни до т€хното пр...
15.01.2010 10:11
¬сички са анонимни до т€хното представ€не с личните им данни.—видетели сме на излишни спорове ,не за ръв път.—амо изказаните мисли не са анонимни -защото написани,става споделени.
 остадин
цитирай
47. анонимен - »зобщо си мис€, че н€ма връзка с т...
15.01.2010 10:16
»зобщо си мис€,че н€ма връзка с тебе ,ас индивида написал:
"ј за български грабителски походи преди V≤≤ в., за  уберови българи, за комитатна организаци€ и за  омитопули все пак сме чували,..."
цитирай
48. mglishev - Џъъ
15.01.2010 15:25
“ука стана шизофренично. 46 и 47, който турил инициали, подпис или вл€зъл през акаунта си се вади не баш анонимен. ј с лични данни се представ€ме само пред полици€та и данъчните и то дай Ѕоже в редки случаи.

»ндивидът с репликата за  уберовите българи пак съм аз.
цитирай
49. kostadin - за анонимен є 48
15.01.2010 20:18
" mglishev"- за мене това букво- съчетание е абсолютно анонимно..јма това, н€кой интересува ли го?¬ажното е ,че показваш пренебрежителното си оношение към всичко българско.ѕродължавай да се радваш на подхвърлените огризки от т.н. "цивилизован св€т"
«наеш ли кой е измисил бирата?
цитирай
50. mglishev - ¬иж какво пише най-отгоре на блога,
15.01.2010 21:35
после можеш да теглиш и един гугъл на прочетеното и вече н€ма да ти е анонимно. »нак - то и " остадин" може да мине просто за псевдоним. Ќомерата на обувките си тр€бва ли да ги знаем?

ѕренебрежението ми не е към всичко българско, а към всички изцепки. Ќ€мам нужда да се би€ в гърдите, за да бъда българин.

 ажи ми, че и бирата са € измислили българите :)
цитирай
51. анонимен - –азбира се, че в анонимните вклю...
16.01.2010 04:44
–азбира се,че в анонимните включвам и себе си!
Ўарените работи са по пъстри от нешарените...ѕоради тази причина ,ти пиша ,по този начин.
Ќе е нужно да се биеш сам,но никой не те кара да си подаваш усложливо д-то ,без необходимите изследователски работи във всички посоки на света
 ак позна?- Ѕира са правели в ≈гипет ,а преди това в  рит.ƒревната култура е свързана с ћу и јтлантида.Ѕългарите са също замесени ,защото спадат към карите и са дошли от ћу и јтлантида. арибско море е кръстено на т€хно име ,а инди€нците под караиб разират човеци с б€ла кожа.... огато ўасливеца-јл.  онстантинов бил в „икаго ,на св. изложение един инди€нски вожд се загледал в чипровските килими и казал:ћалко е объркан правописа, но все още може да се чете.
»нтересно защо ли у нас и в ≈гипет има назание —акар планина , а и праисторическите руни могат да се приемат ,като по стара форма на египеските знаци за писане?
¬ крайна сметка генетиката доказва обща майка -за всички хора по зем€та ,а геологическите следи говор€т за обща погибел на живота по зем€та преди около 780 000 години -поради изригване на най- големи€т вулкан в света -намира се в —јў.¬следствие на изригването му са се запазили много малки колонии от по н€колко десетки индивида и т . н.
Ќ€ма как да не смениетези първопроходци и пеносители на древните позани€ »маме не само най- точни€ календар ,но сме научили китайците да прав€т гъбесто жел€зо и чугун,като и да получават съкло.¬ още по далечното миналопреди 25000до 50000 години сме имали и летателни апарати в импери€та на —лънцето.—имвола а ази импеи€ е запазе в н€койнациоални флагове -€понци ,македонци (–азбирай българи - по една от версиите ќлимпи€ е забремен€ла от зми€,зми€та е симво на съхраненото познание и при китайци и при егит€ни и при маите.“ака ,че македонците да неси мис€т ,че јл. македонки е маке.»звесно е ,че в Ѕактри€ той е можел да се разбира с тамошите люде —амо там е разрешил д а се ожен€т около 20000 войника за българки и даже той си е взел една за жена...)
¬есели се €ко,защото пиказката може да е без крайна в двете посоки!
Kostadin
цитирай
52. sparhawk - Ѕирата са € измислили
16.01.2010 23:55
египт€ните. јман от патриотични простотии!
цитирай
53. mglishev - ястребе, излагаш се :)
17.01.2010 00:31
≈гипт€ните са българи, а Ўумен е в Ўумер, така че бирата е българска работа.

 остадине, връщаш ме не просто към јтлантида, а директно към любимата ми чалги€ за Ѕългари€ на три планети.  аква јтлантида, каква Ћемури€, какво ћу, каква шесто-седма раса, пето-шести събор и шестаци от Ўесто? “ова са откровени дивотии.
 арите били от  арибско море, сиуксите си били оратили с јлеко  онстантинов...

—игур гърците са ацтеки, щото гръцкото theos за "бог" н€как си прилича с ацтекското "teotl". Ќе под всеки езиков камък има етимологически сом, ама автохтонците мисл€т обратното. “е това се нарича наука по урук-хайски. ўом и сардинците се оказаха сардикийци... кой знае какво ще излезе от типично български€ глагол за определено физиологично действие.
цитирай
54. анонимен - о la la - каквито знани€та такъв и хумурът...
17.01.2010 10:39
"Ўарените работи са по пъстри от нешарените"?! ...

ћаноле, тук си отвоювал приза стоик на всички времена.
—н —
цитирай
55. mglishev - ћи да.
17.01.2010 12:25
—тоик съм, но само когато си сто€.  ато тръгна да се разхождам, ставам перипатетик.
цитирай
56. kostadin - ƒостатъчно е да знаеш, че римски€т ...
17.01.2010 12:38
ƒостатъчно е да знаеш ,че римски€т ћарс е обоготворен владетел от балкански€т полуостров много преди основаването на –им.ј да е не говорим за тракийските богове,които се използват от древните гърци. азвам ги тези неща защото различни предстаители на разлини народи използват различни откъслеци от световната човешка истори€ за да обосноват това или онова в сво€ изгода .ќсновното е,че докато вички исторически козове не бъдат свалени на масата е възможно всеки да говори, каквото си поиска.јко оставим само думата на западн€ците ,то това означава че приемаме т€хната половинчата истина.
 азаното от мене за древните цивилизации е базирано само на факти,за разлика от предоставени писмени твърдени€ на този или онзи заинтересован човешки субект.„есто истори€та е слугин€ на политическите теденции на текущата епоха.Ќе считам за необходимо да се подчин€вам на такива вли€ни€.
ѕо повод на бирата -правили са € и преди Ќой.
цитирай
57. анонимен - перипатетик - да, виждам
17.01.2010 12:51
допуснали са те до трейлъра за Ќефертити, мен не ...или може да е забав€не във времето

твоето си е management by walking
—н —
цитирай
58. mglishev - ћда, ћарс е владетел от Ѕалканите, ...
17.01.2010 15:34
ћда, ћарс е владетел от Ѕалканите, сатурн е древен цар на »тали€, ќдин е крал на “ро€, наричана още јсгард... този евхемеризъм е колкото древен, толкова и наивен. Ќаправо не в€рвам до какви отдавна надраснати полети на примитивизма се връщат автохтонците. Ќеизжив€ното детство на исторически€ интерес. јз крал јртур, ƒ€до  оледа и јтлантида ги наджив€х н€къде около дванайсетата си година.
цитирай
59. анонимен - пробих на второ четене..по традици€
17.01.2010 15:37
б€х се зарекла да не спор€ с огледалото след Ћион-Ћондон..ама не удържах

гледам междувремено твоето вече е стоик=перипатетик, за етимологи€та..след малко
—н —
цитирай
60. mglishev - :)
17.01.2010 15:42
√убим си времето и ти, и аз. јвтохтонизмът не е научно убеждение, а религи€.

ѕри мен по-скоро стоик=циник, що се отнас€ до автохтонците.

ј етимологи€та на "перипатетик" е: такъв, който си пати, защото много му пере устата.
цитирай
61. анонимен - aбе и аз си мислех, че сектите са баннати..
17.01.2010 15:56
а те чак пък Ќефертити ...
то и ∆елева е най-красива и най-умна
..аз пък съм английската кралица..
—н —
арогантен, циник е като да си ќ. Wilde
и афоризми не обичам да цитирам, но тук идва:
" Ignorance is like a delicate exotoc fruit; touch it and bloom is gone"..кой автохтонец да му разбере?!
цитирай
62. kostadin - «а mglishev
17.01.2010 17:52
"Ќеизжив€ното детство на исторически€ интерес. јз крал јртур, ƒ€до  оледа и јтлантида ги наджив€х н€къде около дванайсетата си година."
“и просто си пропуснал н€кой неща.“ова е нормално човешко его съществуващо в нашата млада цивилизаци€.Ћошото е ,че който отрича миналото ,реже клончето на което седи.Ќо какво да се прави Ќ€кой маймуни са възникнали от хората.
 огато говорим,че римл€ните -дошли от “ро€ имат бог ћарс е важно да се знае ,че самите те определ€т местоживеенето му ,а това показва вли€ние идващо от точно нашите пършиви балкани.≈, ако беше само ћарс ,както и да е ,ама не е!
¬ъв вс€ка легенда има заровена истина ,въпрос на равнище, на познание е да бъде разбрано и правилно интерпретирано, посланието- компресирано под форма на легенда.‘акта ,че се гордееш с нормалното за цивилизаци€та ни чувство за превъзходство над всичко съществувало до нас не прави нещата по €сни и истински.
 ак не можеш да разбереш ,че геномът на хората е един и същ за всички човеци и ,че нации ,които да са по- по- най- ,просто н€ма.Ќо когато н€кой иска да е единствен основател на съвременната европейска цивилизаци€ ,то е редно да му се покаже поне един кукиш, а не да втълп€ваш в главите на българите,че са вулгарни варвари и т. н.
цитирай
63. demograph -  ое от тези определени€ не пасва за Ѕългари€
17.01.2010 22:52
Civilization is a form of human culture in which many people live in urban centers, have mastered the art of smelting metals, and have developed a method of writing.

The first civilizations began in cities, which were larger, more populated, and more complex in their political, economic and social structure than Neolithic villages.

One definition of civilization requires that a civilized people have a sense of history -- meaning that the past counts in the present.

ј религи€ е безусловната в€ра в нещо си / може и собственото сии нещо/.
Ќамирам ви за дълбоко selfreligios
Regards.
цитирай
64. mglishev - »мам ниско ниво на търпимост към радиоточки.
17.01.2010 23:09
 остадин, ако искаш да показваш кукиши, ще го правиш другаде. ѕък и по нета всеки е храбър.

јко съм пропуснал неща, то те са н€кои, не "н€кой". ћогат да ме поправ€т по-грамотни хора от мен.

"¬арварин" не е оценъчно пон€тие, а технически термин.

ƒемограф, градски бит в ѕървото българско царство почти отсъства. ¬ъв второто също н€ма неверо€тни градове с по сто-двестахил€дно население. ѕоразрови да видиш колко души набро€ва ѕариж към 1307 г.

"Self-religious".
цитирай
65. demograph - “ук си прав.
18.01.2010 10:28
„ак 200 000 души, не съм чул да има.Ќо си струва да се потърс€т данни за населението на градове като ѕловдив, —офи€, “ърново, ¬идин, ¬арна.  репостите и дворците са нещо друго.
—поред мен данни могат да се получат, но ако н€кой се нагърби с това.
цитирай
66. demograph - "Self-religious" OK
19.01.2010 04:11
'...cities, which were larger, more populated, and more complex in their political, economic and social structure than Neolithic villages."
 ъде е 2000 000 като критерии?
ƒа не би да см€таш, че населените места по българските земи са били по-малки от Neolithic villages...
„е българите по това време не са правили "art of smelting metals"?
»ли са н€мали " a method of writing"?
»ли пък им е липсвал "a sense of history"?
Ћипсват записи за градски бит и това си има причини.
цитирай
67. анонимен - “и се поразрови по- надълбоко и по- ...
19.01.2010 16:09
“и се поразрови по- надълбоко и по- на широко и съм сигурен ,че ще намериш в бългаските общности и по- гол€ми градове, даже и от Ћондони –им ...Ќо винаги е редно да уточн€ваш и сравн€ваш развитието на човешките съобщества по години и векове.
(¬тори пътсе опитваш 5 да ми правиш забележки за правописа .ова са ехнически проблеми Ќима не знаеш ,че вмножествено число у нас не се пише" й".–азбира се това не винаги е така в други езици.ј етностен означава затворена в себе си човешка общностЌима не си чувал ,че стените са в н€каква степен ограничаващи пространството елементи.¬ противен сучай етноса би се разтворил ....)ѕри това се получават близки характеристики между генетическите параметри на членовете ѝ

Ќима се считаш за основател на европейската цивилизаци€,бе момко,та си мислиш ,че  укиша е за тебе „ети повнимателно !
«а правописнитегрешки савиновни технологическите несъвършенствана на машинките.— това отдана съм се примирил .“р€ба и ди да го сториш.Ќарочно ти пащам нередактиран текст-можеш пакдаме поправ€ш
ћного готино си го формурирал за технически€т термин "¬арварин" !!!Ќо всичко, което казваме е съставено само от технически термини ,зад които крием оношението си към всичко
»нтересно ми е ,защо като си ерудирана личност ,изпадаш до нивото на махленска клюкарка .—пора не е за правопис ,а за основни неща ,при тебе те се израз€ват с определена едно странчивост на източниците.Ќо по т€х не ти изнас€ да говориш.
«а съжаление виртуала не позвол€ва друга форма на из€ва -освен тази -чрез словото.
Kostadin
цитирай
68. mglishev - Ќакратко - който бърка в дребните ...
19.01.2010 16:19
Ќакратко - който бърка в дребните неща, ще бъде още по-неточен в големите.  ойто не е сигурен за членуването на думите, ще бъде прекалено сигурен в познани€та си по истори€, археологи€, етнологи€, футбол, коли, жени и политика.

» за нищо на света н€ма да признае, че когато насреща му има човек с взети изпити по н€кои от горепосочените предмети, това все пак значи нещо. ўото науката € прав€т "они€". ћиньороинтелигентщина...
цитирай
69. анонимен - –азшир€вай кръгозора си момче!...
19.01.2010 17:10
–азшир€вай кръгозора си момче!
»ндуктивните методи за извеждане на н€каква ,пък било и тво€та истина, не винаги са верни.“ова се изпън€ва само за дедуктивно изведените закономерности.
ѕо важното е, че ти забел€зваш правописните грешки, но не можеш да схванеш иде€та.ј т€ е :
ƒа не бързаме с окончателното произнас€не на присъди над този или онзи народ, поне до момента ,когато видим всички факти.» ако н€кой, н€къде ...може и в цъфналата ръж.. иска да се прави на гол€м и единствен е редно, най- малко, да му се покаже големи€т знак на нашето неуважение.
Kостадин
цитирай
70. анонимен - амааа узун
30.01.2010 21:25
то и турците си имат за јмазони€, че идва от ама узун:), та и наща работа същата. ’убаво писание, поздравлени€, аз бих добавил, че гореописаните шарлатанщини са пр€ко спонсорирани от държавата в лицето на правителство и президентство. “ова вече е страшно, щото тва че имало в Ѕългари€ шепа недоучили идиота пишман-професори и изкарали теории, които нормалните хора отб€гват с насмешка не е хич страшно. Ќамерили мераклии да им издават пасквилите, хубаво нема лошо нека, всеки се излага както може. ќбаче когато институциите на една държава застанат зад подобна иде€ това € прави официална позици€ на държавата, а държавата кат се ангажира с шарлатански идеи почва да намирисва на гнило и леко-леко се почва да извива ръцете на онез дет са несъгласни. ѕосле както се вид€ пак в интерес на държавата и обществото и в името на истината може да се отмен€т събити€ разни (като научни конференции например) щото от държавата решават, че са зловредни. — думи прости искам да кажа, че ако не искаме утре държавата, в случа€ за жалост олицетворена от разни слузести идиоти като Ѕожо и Ѕакалов да ни казва как да мислим, тр€бва да надигаме глас срещу поми€та, с ко€то ни заливат. ¬ твоето писание виждам то€ глас, да не говорим как сладко е написано. Ѕре б€х се размислил, че тоз човек не съм го м€ркал от ба€ време, а то си имало причини. —ега ще тр€бва да те чета, че първи€т материал, който прочетох ми дойде дюшеш. поздрави, KIZIL DELI
цитирай
71. mglishev - ”ра, браво, дъ жувей!
31.01.2010 03:39
 ъзълъм, отдавна си изтървахме дирите :) Ќе знам как си попаднал на блога, но пощата ми може и да € имаш (аз тво€та май не) и ако си в по-близките ширини, дослукът е възобновим :)

’ош гелдин :)

цитирай
72. анонимен - —трахотна стати€. —таваш все по...
08.03.2010 09:26
—трахотна стати€. —таваш все по_добър и по_добър. ћисл€, че тр€бва да бъде отпечатана.
цитирай
73. анонимен - мнение отстрани
11.03.2010 19:47
ѕозволи ми да те поправ€ за наличието на монголоидни черти във ‘ранци€ или в √ермани€.
«а монголоидни елементи в —редна ≈вропа и в √ермани€ пише още „ебоксаров през 1941 и отбел€зва даже, че там монголоидни признаци често се срещали дори по-често отколкото в »зточна ≈вропа, защото това са били крайните точки на пътуване на степните варвари.
ѕолската антропологическа школа /„екановски, ћихалски и учениците им/ също обръщат гол€мо внимание на монголоидните елементи в —редна и «ападна ≈вропа. ¬ частност алпийски€т антропологичен тип, наречен още и севеньолски, е със смесен европидно-монголоиден произход.
 акто „ебоксаров, така и пол€ците, обаче, считат, че в повечето случаи става дума за не силно диференцирани€ лапоноиден елемент, пон€кога за тъй наречени€ тибетски=уралски=судетски=планински елемент, които присъстват в състава на ≈вропейското население още от преди неолита. —леди от добре диференцираните монголоидни елементи като монголски и пацифичен са редки и се считат за пренесени след ¬еликото преселение на народите.
ѕопулационно-генетичните изследвани€ през последните две десетилети€ отлично потвърждават огромната научна интуици€ и наблюдателност на тези позабравени вече автори. »менно в районите на разпространение на алпийски€ и на севеньолски€ тип се открива повишена честота на източни хаплогрупи, а разпространението на една от т€х буквално съвпада с районите, дали името си на уралски€=судетски елемент.
Ќо аз не виждам от какво толкова се стр€скат н€кои - IQ на монголоидите редовно се оказва по-високо от това на европоидите - средно 110% при 100% за европоидите и 96% за българите /1981 г., по-ново изследване за Ѕългари€ май н€ма/. “а монголоидните примеси биха могли само да ни повли€€т положително.
цитирай
74. анонимен - BUY UNITED STATES FAKE PASSPORTS/BRITISH(UK)FAKE PASSPORTS ONLINE/SWISS FAKE/FALSE PASSPORT FOR SALE
11.09.2011 04:53
Our company has years of experience producing fake passports and other identity documents. We use high quality equipment and materials to produce counterfeit passports. All secret features of real passports are carefully duplicated for our falsified documents.

To get further more detailed information about our high quality fake passports/driving licenses/id cards please visit our website:

http://www.falsedocuments.cc /ht tp:/ /w ww.falsedocuments .cc


<b>To order our fake documents please send your enquiries to our E-mail:</b>


<u>General support:</u> support@falsedocuments.cc


<u>Technical support:</u> tech@falsedocuments.cc


<a href=http://www.falsedocuments.cc><img>http://falsedocuments.cc/inside/pp-ca-open-big.jpg</img></a>
<a href=http://www.falsedocuments.cc><img>http://falsedocuments.cc/inside/pp-fi-open-big.jpg</img></a>

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-(Key words)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
buy Argentine fake passports driving licence id card for sale online
buy Australian fake passports driving licence id card for sale online
buy buy Austrian fake passports driving licence id card for sale online
buy Belgian fake passports driving licence id card for sale online
buy Brazilian fake passports driving licence id card for sale online
buy Bulgarian fake passports driving licence id card for sale online
buy Canadian fake passports driving licence id card for sale online
buy Chinese fake passports driving licence id card for sale online
buy Cuban fake passports driving licence id card for sale online
buy Cypriot fake passports driving licence id card for sale online
buy Czech fake passports driving licence id card for sale online
buy Danish fake passports driving licence id card for sale online
buy Dominican Republic fake passports driving licence id card for sale online
buy Ecuadorian fake passports driving licence id card for sale online
buy Estonian fake passports driving licence id card for sale online
buy Finnish fake passports driving licence id card for sale online
buy French fake passports driving licence id card for sale online
buy German fake passports driving licence id card for sale online
buy Greek fake passports driving licence id card for sale online
buy Hungarian fake passports driving licence id card for sale online
buy Icelandic fake passports driving licence id card for sale online
buy Indian fake passports driving licence id card for sale online
buy Indonesian fake passports driving licence id card for sale online
buy Irish fake passports driving licence id card for sale online
buy Israeli fake passports driving licence id card for sale online
buy Italian fake passports driving licence id card for sale online
buy Japanese fake passports driving licence id card for sale online
buy Korean fake passports driving licence id card for sale online
buy Latvian fake passports driving licence id card for sale online
buy Lithuanian fake passports driving licence id card for sale online
buy Luxembourgian fake passports driving licence id card for sale online
buy Malaysian fake passports driving licence id card for sale online
buy Mexican fake passports driving licence id card for sale online
buy Monegasque fake passports driving licence id card for sale online
buy Dutch fake passports driving licence id card for sale online
buy New Zealand fake passports driving licence id card for sale online
buy Norwegian fake passports driving licence id card for sale online
buy Philippine fake passports driving licence id card for sale online
buy Polish fake passports driving licence id card for sale online
buy Portuguese fake passports driving licence id card for sale online
buy Romanian fake passports driving licence id card for sale online
buy Russian fake passports driving licence id card for sale online
buy Saudi Arabia fake passports driving licence id card for sale online
buy Singapore fake passports driving licence id card for sale online
buy Slovak fake passports driving licence id card for sale online
buy Slovenian fake passports driving licence id card for sale online
buy South African fake passports driving licence id card for sale online
buy Spanish fake passports driving licence id card for sale online
buy Swedish fake passports driving licence id card for sale online
buy Swiss fake passports driving licence id card for sale online
buy Taiwan fake passports driving licence id card for sale online
buy Thai fake passports driving licence id card for sale online
buy Turkish fake passports driving licence id card for sale online
buy Emirati fake passports driving licence id card for sale online
buy British fake passports driving licence id card for sale online
American fake passports driving licence id card for sale online
=========================================================================
fake passport canada, novelty id templates, novelty id cards, drivers license templates, novelty identity cards, proof id card, michigan id card, how to make id cards, passport identity theft, drivers license holograms, how to get a passport to canada,phatism id,fake student id,driver license id,new hampshire identification card,make an id card,novelty id card,drivers licence template,make a id card,driving licence id,drivers license hologram,age id card,novelty id template,photo id template,passport canada printable forms,pick n save employment application,novelty id cards canada,proof of age id,california novelty id,how to get a id card,how to get a identification card,photo id templates,age identification card,fake id proof of age,authentic fake id,fluxcard id,id templates for free,id template download,identity theft passport,free drivers license template,photo id driving licence,passport drivers license,phatism id cards,completing passport application,proof of age identity cards,drivers licence templates,holograms for ids,novelty cards id,proof of identity cards,driver license hologram,make a passport online,driving license template,old navy job application online form,need fake id,templates for id cards,secrets of a back alley id man,proof of id card,fake id with pass hologram,online job application old navy,free id card template download,make free id,how to make identity card,scannable novelty id,renewing canadian passports online,free photo id template,canadian passport renewal forms online,download id templates,cards created theidshop,how to get identification,cards through theidshop,british passport for sale,template for id card,fake id pass hologram,novelty id maker,free novelty id templates,buy student id,pass hologram fake id,free id templates download,belvine id,templates for id,driver license passport,how to make id holograms,make your own drivers licence,can i get a passport without a birth certificate,photoidcards.com,novelty photo id,how to get identification card,how to get your id card,ca drivers license template,passport identification card,how to make birth certificates,birth certificate identification,how to make a student id card,picture id template,novelty student card,how to make a fake id easy,driving licence proof identity,buy id holograms,cards created through theidshop,fake college id templates
цитирай
75. анонимен - megan fox boobs
19.09.2011 15:19
You were not mistaken, all is true <a href=http://usosacylyys.typepad.com/>megan fox pussy</a> megan fox nude Really and as I have not realized earlier <a href=http://nocelyyruneho.typepad.com/>avril lavigne naked</a> avril lavigne ass Your phrase is magnificent <a href=http://osodepuurun.typepad.com/>miley cyrus porn</a> miley cyrus sex tape must see
цитирай
76. анонимен - audrina patridge nude photos
20.09.2011 15:59
Your idea is useful <a href=http://thebrookeburkenude.tumblr.com/>brooke burke workout</a> Your idea is magnificent <a href=http://billiepipernude.tumblr.com/>billie piper plastic surgery</a> Sure version :) <a href=http://audrinapatridgenude.tumblr.com/>audrina patridge and ryan cabrera</a> masturb
цитирай
77. анонимен - audrina patridge plastic surgery
21.09.2011 04:58
Your idea is brilliant <a href=http://audrinapatridgenaked.tumblr.com/>audrina patridge nude pics</a> Brilliant idea <a href=http://billiepiperpictures.tumblr.com/>billie piper naked</a> And variants are possible still? <a href=http://brookeburkepictures.tumblr.com/>brooke burke topless</a> crazy
цитирай
78. анонимен - ashley tisdale naked
22.09.2011 15:24
Bravo, your idea it is magnificent <a href=http://audrinapatridgepics.tumblr.com/>audrina patridge playboy</a> Clever things, speaks) <a href=http://thebrookeburkeplayboy.tumblr.com/>brooke burke playboy</a> The important answer :) <a href=http://ashleytisdalenaked.tumblr.com/>ashley tisdale nip slip</a> wtf
цитирай
79. анонимен - Ѕесплатные диеты онлайн
22.09.2011 17:44
”нас вы сможете себе найти и подобрать нормальную диету, а также <a href=http://newsdieta.ru/apparatnoe-pohudenie.html>аппаратное похудение</a>
и подобрать различные рецепты <a href=http://newsdieta.ru/page_464.html>диета анорексичек</a>
цитирай
80. анонимен - kelly brook survival island
23.09.2011 11:01
Yes, you have correctly told <a href=http://oliviawildesextape.typepad.com/>olivia wilde playboy</a> olivia wilde playboy Really and as I have not guessed earlier <a href=http://alessandraambrosiosextape.typepad.com/>alessandra ambrosio fakes</a> alessandra ambrosio fake Bravo, the ideal answer. <a href=http://kellybrooksextape.typepad.com/>oops kelly brook</a> kelly brook nude pics wtf
цитирай
81. анонимен - gemma atkinson fakes
26.09.2011 02:32
You were not mistaken <a href=http://katemosssextape.typepad.com/>kate moss daughter</a> kate moss topless It absolutely not agree with the previous message <a href=http://gemmaatkinsonsextape.typepad.com/>gemma atkinson sex tape</a> gemma atkinson oops Yes, quite <a href=http://aliciakeyssextape.typepad.com/>new pictures of alicia keys</a> who are alicia keys parents good movie
цитирай
82. анонимен - Online Pharmacy u 2732 pills5625
26.09.2011 07:28
<a href=http://bestpills.securetabshop.com/><img>http://img79.imageshack.us/img79/5025/sshot2l.jpg</img></a>
Were you aware all of our subconscious intellect makes up a massive 95% of our own head? Currently being the majority investors, a spontaneous imagination determines final results you will enjoy. Conflict generally is the place a person actively feel you desire a thing and also your depths of the mind thoughts possesses alternative thoughts - primarily because of their beyond development good experiences one has had through-out your life.This is why many times you happen to be enthusiastic to be able to target a fresh objective, little or big, and discover all by yourself practically dealing with all by yourself and also personal sabotaging. I learn We have before. ItвАЩs as the mindful thoughts decides on the objective, nevertheless the deep rooted intellect doesnвАЩt trust the item, or one is definitely concentrating on a different items to have that intention. You could possibly sense a interior struggle - for instance element of me desires the following really bad, although component of me doesnвАЩt i really enjoy seeing : itвАЩs too hard, itвАЩs intimidating, this indicates We donвАЩt get that alternative issue I like. Perhaps you wish to be a Olympian yet element of you additionally hopes to enjoy!!You should take into consideration where you're centering your own particular attention and energy? What variety of snap shots are you providing in mind while you consider a person's ambitions? What almost reactions does one have?Do you think you're acquiring a obvious and also outstanding image of the items essentially would like? You discover our own depths of the mind thoughts takes action to all or any the wonderful pictures in addition to emotions we obtain whenever we are. Keeping this in mind, it definitely really helps to feel good thought processes, helping put these kind of optimistic snap shots, looks and thoughts straight into each of our way of thinking. The mind will not comprehend the expression вАШnotвАЩ as well as вАШdonвАЩtвАЩ for listens to just what exactly practices this negative expression. When you approach actively playing game or perhaps accomplishing leads to other elements of your life, are you contemplating receiving? Or do you think you're contemplating certainly not getting rid of ( blank ) thus with the potential for sacrificing?Who's got ever explained to themselves вАЬI hope We donвАЩt goods it down!!вАЭ? A crucial for making improved brings about every area you can make would be to start pondering whatever you conduct desire, and how you should make an appearance, the method that you wish to be.Should you be commonly inspired simply by dread, and also that which you donвАЩt would like, it is rather difficult to get longer lasting modify. Therefore it is a good idea to concentrate favorably in direction of what you want * to generate constructive pics in your thoughts, and provide the perfect determination to drive you forward and also constantly on your objective.Target can be applied moment simply by minute, daily plus in small plus long-term ambitions.Any time issues occur, discover the place ones concentration will be. Are you actually centered on the problem, on the amount is actually inappropriate? It is often far more empowering concentrating on the perfect solution, on the is appropriate, along with so what can possibly be learnt originating from a circumstance. By staying regularly alert to your own personal thoughts start for being pro-active around the place a person's interest will be aimed.Envision your self in exercising along with youвАЩre sense a little sore, maybe a tad tired and also youвАЩve produced couple of problems. If these situations carry ones emphasis, well then, your cannot primary ones care about the key issues. A champion has the ability to give attention to what they desire and also on quite stuff that will bring on development and effects.In the long run, your champion has the ability to sustain pinpoint the end goal. Distractions may appear in several chances as well as genuine success will probably remain a problem as well as continue on until finally that intention is achieved. When you start honing a person's concentration you may be amazed at what you might obtain. Think with what it's need and commit to the item to build this opportunities which will provide it is happiness.
<a href=http://myidol.americanidol.com/jameeleee/blog/2010/02/24/lorazepam_order_online_no_membership_overnight_cheap_lorazepam_for_sale_with_no_prescription_required_sale,order>Buy Lorazepam Online In UK</a><a href=http://myidol.americanidol.com/pillsonline/blog/2010/04/22/what_does_xanax_look_like._xanax_side_effects._xanax_addiction._xanax_bars._cheap_xanax_online._xanax_effect._xanax_and_drug_tes>Xanax Onlne</a><a href=http://myidol.americanidol.com/praimin/blog/2010/04/22/buy_carisoprodol_online._order_carisoprodol_online._carisoprodol._soma_carisoprodol_online>Cheap carisoprodol</a><a href=http://myidol.americanidol.com/pillsonline/blog/2010/04/22/buy_diazepam_online._order_diazepam_online._diazepam._obtaining_diazepam._diazepam_side_effects>Diazepam online</a><a href=http://myidol.americanidol.com/praimin/blog/2010/04/22/buy_diderx_online._order_didrex_online>Buy Didrex Cheap</a><a href=http://myidol.americanidol.com/pillsonline/blog/2010/04/22/alprazolam_sublingual._alprazolam_dosage._alprazolam_pharmacy._>Order Alprazolam</a><a href=http://myidol.americanidol.com/praimin/blog/2010/04/22/carisoprodol_anxiety._carisoprodol_350mg._carisoprodol_side_effects._carisoprodol_cod>carisoprodol Onlne</a><a href=http://myidol.americanidol.com/jameeleee/blog/2010/02/24/cheap_carisoprodol_order_online_without_prescription,mail_order_carisoprodol_online_without_prescription._buy_cheap_carisoprodol>carisoprodol Onlne</a><a href=http://myidol.americanidol.com/pillsonline/blog/2010/04/22/valium_addiction._buy_valium_from_india._valium_addiction_abuse._buy_valium_online_without_a_prescription._cheap_valium._valium_>Buy Valium Online In UK</a><a href=http://myidol.americanidol.com/pillsonline/blog/2010/04/22/testosterone_gel._low_testosterone_symptoms._testosterone_replacement._increase_testosterone._testosterone_cream._testosterone_>Buy Testosterone</a><a href=http://myidol.americanidol.com/praimin/blog/2010/04/22/benzphetamine._benzphetamine_overnight>benzphetamine</a><a href=http://myidol.americanidol.com/jameeleee/blog/2010/02/24/buying_generic_zyban_in_usa_online!_order_zyban_no_prescription_in_canada_and_uk>Buy Zyban Online</a><a href=http://myidol.americanidol.com/praimin/blog/2010/04/22/buy_flexeril_online._order_flexeril_online._flexeril._flexeril_side_effects._generic_flexeril._flexeril_dosage>buy flexeril online</a><a href=http://myidol.americanidol.com/pillsonline/blog/2010/04/22/buy_xanax_online._order_xanax_online._xanax._how_long_does_xanax_stay_in_your_system._generic_xanax._xanax_dosage>Xanax</a><a href=http://myidol.americanidol.com/pharmacyguide/blog/2010/04/22/buy_ultracet_online._order_ultracet_online._ultracet._purchase_ultracet_online._tramadol_ultracet._ultram_ultracet._drug_ultrace>Buy Ultracet Online In UK</a><a href=http://myidol.americanidol.com/pillsonline/blog/2010/04/22/buy_testosterone_online._order_testosterone_online._testosterone_supplements._low_testosterone._testosterone_levels>Buy Testosterone Online</a><a href=http://myidol.americanidol.com/anstwt/blog/2010/02/24/can_percocet_make_you_high._percocet_cheap_overnight._percocet_without_rx._percocet_online_discount_cheap>Percocet Onlne</a><a href=http://myidol.americanidol.com/lindastein/blog/2010/02/24/buy_soma_cheap_overnight._who_makes_soma._soma_non_prescription_fedex_overnight_free._soma_ups_cod>Purchase Soma</a><a href=http://myidol.americanidol.com/praimin/blog/2010/04/22/buy_codeine_online._order_codeine_online._codeine._tylenol_with_codeine._phenergan_codeine._codeine_phosphate>Codeine Onlne</a><a href=http://myidol.americanidol.com/jameeleee/blog/2010/02/24/buy_ionamin_from_a_usa_pharmacy_without_a_prescription_ionamin_with_next_day_delive,order_ionamin>Buy ionamin</a><a href=http://myidol.americanidol.com/pillsonline/blog/2010/04/22/buy_valium_online._order_valium_online._where_can_i_buy_valium_on_the_internet._roche_valium>Order Valium</a><a href=http://myidol.americanidol.com/pillsonline/blog/2010/04/22/buy_diazepam_online._order_diazepam_online._diazepam._obtaining_diazepam._diazepam_side_effects>Diazepam</a><a href=http://myidol.americanidol.com/pillsonline/blog/2010/04/22/buy_zyban_online._order_zyban_online._zyban._drug_zyban._zyban_side_effects._quitting_smoking_zyban._zyban_depression._zyban_>Buy Zyban Online In UK</a><a href=http://myidol.americanidol.com/anstwt/blog/2010/02/24/best_percocet_online_pill._percocet_prescriptions._buy_cod_day_next_percocet._cod_shipping_on_percocet>Buy Percocet Online Without Prescription</a><a href=http://myidol.americanidol.com/praimin/blog/2010/04/22/buy_cyclobenzaprine_online._order_cyclobenzaprine_online._cyclobenzaprine._cyclobenzaprine_hcl._cyclobenzaprine_10mg>buy cyclobenzaprine online</a><a href=http://myidol.americanidol.com/pharmacyguide/blog/2010/04/22/buy_ultram_online._order_ultram_online._ultram._ultram_er._ultram_side_effects._paypal_ultram._ultram_detox._ultram_mexico>Order Ultram</a><a href=http://myidol.americanidol.com/lindastein/blog/2010/02/24/how_to_get_soma_without._medicine_online_soma._i_want_to_order_soma_without_a_perscription._buy_cheap_soma_cod_free_fedex>Order Soma</a><a href=http://myidol.americanidol.com/jameeleee/blog/2010/02/24/buy_premarin_online_cheap,_order_premarin_online_no_membership_overnight_shipping,_premarin_non_prescription_fedex_overnight_fre>Buy Premarin</a><a href=http://myidol.americanidol.com/pillsonline/blog/2010/04/22/diazepam_no_prescription._diazepam_dosages._diazepam_dosage._diazepam_withdrawal._diazepam_5mg>Cheap Diazepam</a><a href=http://myidol.americanidol.com/pillsonline/blog/2010/04/22/buy_alprazolam_online._order_alprazolam_online._alprazolam._alprazolam_side_effects._>Alprazolam</a>
цитирай
83. анонимен - Check online casino games and best casino games online review here
28.09.2011 10:00
See it here: <b><a href=http://casinoval.com/casino-games/>best casino games</a></b>
цитирай
84. анонимен - Dedicated GPO software business?
01.10.2011 00:40
If your enterprise needs to get the best <a href=http://www.n-able.com/>GPO software</a> firm - your best choice is with N-able.com

Visit <a href=http://it.n-able.com/tools/gpohealth/>GPO free tools</a> website now for more info and limited time discount offer.
цитирай
85. анонимен - audrina patridge diet
01.10.2011 14:07
I think, what is it Ч error. I can prove. <a href=http://thebrookeburkenude.tumblr.com/>brooke burke nude pics</a> uch iddx not hawf <a href=http://billiepipernude.tumblr.com/>billie piper plastic surgery</a> Yes you talent :) <a href=http://audrinapatridgenude.tumblr.com/>audrina patridge and ryan cabrera</a>
цитирай
86. анонимен - http://www.vashdivan77.ru/index.php?page=divany_i_kresla_so_sklada диваны и кресла.купить диван.диван.угловой диван.диваны и кресла недорого.диваны и кресла рас
07.10.2011 22:53
<b>диваны и кресла.купить диван.диван.угловой диван.диваны и кресла недорого.диваны и кресла распродажа-только у нас WWW.VASHDIVAN77.ru заходите к нам на сайт.скидки.бесплатна€ доставка.</b>
цитирай
87. анонимен - Turli oshxona va kafelarda sotiladigan taomlarning xalolligi
19.10.2011 14:53
I am going to show you some great <a href=http://reinholdem.livejournal.com>kelly brook nude</a> so be ready and stay putting.

Here I have one picture with her while she is feeding her child. Oh you're going to love this one because what can be better than seeing at least one of <a href=http://tawnyajeji.livejournal.com>gemma atkinson topless</a>, right? We will talk about details a bit later because I have right now this story that perfectly fits with that photo so you might want to hear it.

Anyway, I went out to a local grocery to by some food, my car was out of gas so I walked. On my way back I have decided to go through the park because I love it very much. Then I got call on my cell and it was my brother and he reminded me about the game that I supposed to be on. Yeah, we play golf and he told me that I need to be on the field in 6 o'clock. I said "see you at the game" and then hang up.

Then, all of the sudden I realized that it was nearly six so I took my cell out to see what time it is but my battery died. I saw a woman seating on the bench with her back to me so came from behind and said "Excuse me, could you tell me what time is it?" But when she turned I was shocked seeing that she was breast feeding her baby so she went like "Pervert" and I was like "Oh damn, excuse me I didn't know" Pretty awkward and stupid, right... but surely funny.

Those people that have watched Xena at least once, or just were born in New Zealand should appreciate all these pics of <a href=http://evalongoriasextape1.typepad.com>eva longoria sex tape</a> that I got right here. The other younger generation won't be able to understand that I geuss.

Man, I haven't stopped loving her and being curious about her life even since Xena series were closed. This hot woman from Auckland, New Zealand has rocked about a billion men or something and she still is popular as well. Just imagine for a second how many people are trying to find <a href=http://nikolaigira.livejournal.com>kate beckinsale nude</a> on the web every day. Yeah, there are plenty of those people. You probably searched them too so congratulations my friend as you have found a pretty good source today. We have a lot of photos of her and you will be shocked about it.

Lucky is very tall woman because she is 5'10. When her series were on I have noticed that she has gorgeous long legs and that's why I couldn't take me eye from them. Even now I have this problem however I don't count myself as a leg fetish.

Now here is a photo of the day. She stands in her black leather jacket on the street and wearing nothing but panties and high heels. She spreads a bit two sides of that jacket out and thus giving us a perfect view on half of her tits. You won't be able to see her nipples there but you can imagine them.

You know, when I saw Watchmen, I thought it was her playing there naked but as soon as I watched again <a href=http://talewevu.livejournal.com>leah remini nude</a> I have noticed a lot of differences between that woman who was acting there and her. Xena has got smaller tits I guess.

I don't think that you need to start watching all those pics until you know what it cost me to get them. No, of course I am not talking about the money. No man, money not problem and I would rather pay three times bigger than their original cost than have been through with what I have today. So what really happened? Do you want to know? Ok then, here it goes.

I woke up today early in the morning to see if I could find some <a href=http://katrinakaifboobs.typepad.com>katrina kaif boobs</a> and then share them with you along with this review. But it turns out that my internet connection was disabled due to that my account was empty. I wanted to call them first immediately to ask for some loan until tomorrow but my phone was off too because a week ago I was speaking with Australian (I have my girl there) for about two hours straight. The only thing left to do was I going in my garage to drive at their office to pay but I had no gas at all as there was a leak. So I took my bake and it took me half an hour to get there. After sweating like a runner, I finally got my internet back but then I realized that I will have to drive back on my bike all the way home.

My favorite actress today is on my review and all of you should welcome her pretty nicely. There is no man on this planet that hasn't tried or at least he thought about watching <a href=http://kenleighameb.livejournal.com>britney spears sex</a>, right fellows? That people should understand what I mean.

From that picture you can see her in the middle of the street standing in lingerie and wearing that black jacket. Her shoulders are bare and that's what makes us feel so much excitement in the air when we look at her. She reminds me some kind of prostitute that was threw out on the street after having some nice sex.

The whole thing was probably like this however I am joking. Anyway, she seems to had sex last night with some guy who lives in those buildings and that threw her out. I mean that's what this picture tells us how it was although there are many other options. So this poor <a href=http://kourtneykardashiannaked1.typepad.com>kourtney kardashian naked</a> was sort of kicked out for doing something wrong like stilling that dude's money or whatever. And by the way, maybe he is some kind of rude pervert and that's why he did that. Well, all I can say that this situation depends on how you look at it.

Anyhow, there is another sexy photo of here where she is on that leather couch wearing nothing but sexy panties and some nice leather top that emphasizes her tits area. This photo deserves pretty much of our attention so let's go jerking off on it right after the end of this review.

When I was a kind I wanted to see <a href=http://kipperxocot.livejournal.com>gabriela spanic desnuda</a> and now my dream has come true.

"I used my imagination to make the grass whatever color I wanted it to be."- said <a href=http://wrigleyyli.livejournal.com>torrie wilson naked</a>. You might want to say something like "So what? Phh, this is the worst quote I have ever heard" but you shouldn't do that as this is so not true. Just imagine what she said. This is just a perfect way to train your imagination and some other senses like your eye sight and other things. Think about imagining <a href=http://annafrielnude1.typepad.com>anna friel nude</a> at any time you want. Oh yeah, you wouldn't even need all those photos of her that I have on this website, trust me. But I don't think you can do that as it takes a lot to reach that kind of success. Changing your perception and seeing those things that the rest people just can't is pretty tough. But who said this is going to be easy? I guess now you can look at the green grass near your house and start changing that color in your imagination.

For your dessert I have saved something pretty sweet and that would be my advice to ya'll. Don't forget to wipe carefully after your masturbation because you are risking with your reputation. You don't want to get in that kind of embarrassing situation when your parents or friends find something that looks like sperm, do you? It will be pretty uncomfortable situation. Anyway, I'll see you when I find some other hot celebrity like <a href=http://katiepricesex.typepad.com>katie price sex</a>.

If you were looking for <a href=http://girvinveq.livejournal.com>teri hatcher nude</a> all across the web but still haven't found anything that would suit you then this website will fulfill that emptiness deep inside your heart. You are going to love this, believe me, especially if there are many fans of <a href=http://raskikah.livejournal.com>kim kardashian tits</a> among you. Oh, yeah, they will be just delighted from such pics and some of them will even make your dreams come true. You know how it is hard to get something that looks not real. For example, you might think right now about having her in the dog style. Well, I have a few of those fakes photos by the way right here. So I don't know why we should wait... Let's do this quick.

This is some kind of tradition I think. I mean here I have another celebrity quote and this time it is from <a href=http://evalongoriasextape1.typepad.com>eva longoria sex tape</a>. "Treat everyone the same until you find out they're an idiot." I just want to know what you think about that one. Is it right what she says? I guess it is because all she was trying to say was that we should be more patient to each other regardless of anything. If you don't want to talk with person that you don't like much then just give him a chance. Treat everybody the same. By the word same I guess you should treat all people same well and not bad.

Here is what I think on this count. If you want people treating with you well and with all respect, do that the same for them first and you will get it back eventually. And right now, let's start watching all those photos of <a href=http://hebnermyfur.livejournal.com>zooey deschanel nude</a> that you can see on this website. But be aware of that most of them are fake ones.

She is my queen and no one else's so don't put an eye on her if you are not me. Just kidding fellows, don't take that too close to your heart as you might get old pretty fast. This woman is so wild and it reminds me this wild female stallion that lives deep in woods. Anyhow, I would like to talk about her sexuality by expressing my feelings on what I can see from these <a href=http://hassettziha.livejournal.com>monica bellucci sex</a>. You might want to help with that and I wouldn't mind at all. Let's get going already.

Her breast looks pretty big while I was watching her topless photos in Xena series. That's right there are a few scenes featuring her totally naked. Of course some major parts like her pussy and ass are covered as well as her nipples, but still you have a lot to look there. There is also this sexy scene featuring Xena coming out of a cake and all covered in whip creme. I was masturbating on that vide about ten times and I still cum like in about two minutes. This is so great, I love her.

Despite the fact that she is 42 I think if you look at <a href=http://belenrodriguezhot.typepad.com>belen rodriguez hot</a> your first thought would be like this "wow, she is hot even at 35, cool." No, she is not 35, although I have to admit that she looks like she is.

To continue with, here I got the last quote for today and it is also by Xena. "I'm saving the world from vampire bats, ... It's very serious business" I was just amazed by those series of Xena and I couldn't stop watching them. I remember coming home from school and turning my tv right away. It was so damn nice to see her again and again. And when another episode would end, I was so sad about that I will have to wait for another one until tomorrow. I guess she had some very serious job in the whole world. She was entertaining us with that character and right now, all we have left is her naked photos.

That was a pretty short but quite interesting review, don't you think so? Oh, yeah. I loved it and I have masturbated on her pictures a few times for that post. You know how it happens... You are writing and then you're out of inspiration already so you need something quite spicy if you know what I mean. Anyway, this is goodbye I guess so let's say I'll see you tomorrow right here.
цитирай
88. анонимен - Google Love jourdydom and Me
26.10.2011 01:05
<a href="http://blender-games.webs.com/apps/forums/topics/show/6506884-arkansas-levitra-levitra-ups-buy-levitra-prescription-online">Levitra no rx saturday delivery</a> <a href="http://comlingdisfstopyp.springnote.com/pages/9009044">buy not expensive fedex Phentermine</a> <a href="http://www.urbanjungles.com/apps/forums/topics/show/6365929-tadalafil-fedex-no-prescription-overnight-tadalafil-cod-no-script-buy-tadalafil-online-by-cod-how-to-buy-tadalafil-without-rx">buy Brand Tadalafil overnight fedex</a> <a href="http://imporrapilra.webs.com/apps/blog/show/9607649-purchase-effexor-effexor-and-online-overnight-delivery-effexor-orders-c-o-d-">Buy Effexor in Mesa</a> <a href="http://pluspodcast.webs.com/apps/forums/topics/show/6373364-buy-phentermine-no-creditcard-phentermine-overnight-delivery-no-prescription-phentermine-delivery-to-us-montana">safety buy Phentermine</a> <a href="http://heartforpineridge.webs.com/apps/forums/topics/show/6392301-buying-tadalafil-without-a-prescription-pharmacy-sales-tadalafil-i-want-a-cialis-100-mg-prescription">cheap Cialis 100 mg with cash on delivery</a> <a href="http://nonstopgamingcrew.webs.com/apps/forums/topics/show/6434575-nexium-with-next-day-delivery-without-prescription-with-free-shipping-nexium-overnight-free-delivery-buy-cheap-nexium-no-prescription-nexium-order-nexium-samples-sent">Nexium fast ship</a> <a href="http://erisinanchem.webs.com/apps/blog/show/9359153-buy-soft-generic-viagra-100-mg-mastercard-cheapest-g-postmessage-cialis-40-mg-subject-reply-viagra-100-mg-mastercard-canadian-price-shipped">buy Cialis 40 mg (Tadalafil) online in Victoria</a> <a href="http://paegetelichard.springnote.com/pages/9009238">buying Klonopin over the counter fedex</a> <a href="http://sonasbeckworkge.springnote.com/pages/9012388">cod delivery no rx Lasix</a> <a href="http://lotteryworld.webs.com/apps/forums/topics/show/6298470-purchase-alprazolam-cod-cash-delivery-discount-alprazolam-saturday-delivery-alprazolam-cod">cheap Alprazolam cod free fedex</a> <a href="http://www.ecrampco.com/apps/forums/topics/show/6390457-online-celebrex-celecoxib-cod-need-celebrex-100mg-200mg-online-shop-saturday-shipping-usa-buy-celebrex-overnight-free-delivery">buy Celebrex online no prescription</a> <a href="http://www.callingallnations.org/apps/forums/topics/show/6358355-buy-zovirax-pharmacy-cash-on-deliver-zovirax-overnight-zovirax-on-line">buy buy Zovirax online cheap</a> <a href="http://sereboujude.webs.com/apps/blog/show/9475488-levitra-buy-in-at-without-prescription-levitra-next-day-delivery-cod-levitra-online-with-no-prescription-or-membership">Levitra online overnight</a> <a href="http://egazgrunasin.webs.com/apps/blog/show/9506524-adipex-p-without-prescription-cod-buy-phentermine-by-phone-no-script-adipex-results-online">buy cheap Phentermine no prescription Phentermine</a>
цитирай
89. анонимен - GET FAKE CANADIAN ID CARD/PASSPORT,GET FRENCH FALSE ID CARD/PASSPORT ONLINE,MEXICAN ID/PASSPORT
29.12.2011 09:49
Our company has years of experience producing fake passports and other identity documents. We use high quality equipment and materials to produce counterfeit passports. All secret features of real passports are carefully duplicated for our falsified documents.

To get further more detailed information about our high quality fake passports/driving licenses/id cards please visit our website:

http://www.falsedocuments.cc /ht tp:/ /w ww.falsedocuments .cc


<b>To order our fake documents please send your enquiries to our E-mail:</b>


<u>General support:</u> support@falsedocuments.cc


<u>Technical support:</u> tech@falsedocuments.cc

<a href=http://www.falsedocuments.cc><img>http://falsedocuments.cc/inside/pp-au-open-big.jpg</img></a>

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-(Key words)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
buy Argentine fake passports driving licence id card for sale online
buy Australian fake passports driving licence id card for sale online
buy buy Austrian fake passports driving licence id card for sale online
buy Belgian fake passports driving licence id card for sale online
buy Brazilian fake passports driving licence id card for sale online
buy Bulgarian fake passports driving licence id card for sale online
buy Canadian fake passports driving licence id card for sale online
buy Chinese fake passports driving licence id card for sale online
buy Cuban fake passports driving licence id card for sale online
buy Cypriot fake passports driving licence id card for sale online
buy Czech fake passports driving licence id card for sale online
buy Danish fake passports driving licence id card for sale online
buy Dominican Republic fake passports driving licence id card for sale online
buy Ecuadorian fake passports driving licence id card for sale online
buy Estonian fake passports driving licence id card for sale online
buy Finnish fake passports driving licence id card for sale online
buy French fake passports driving licence id card for sale online
buy German fake passports driving licence id card for sale online
buy Greek fake passports driving licence id card for sale online
buy Hungarian fake passports driving licence id card for sale online
buy Icelandic fake passports driving licence id card for sale online
buy Indian fake passports driving licence id card for sale online
buy Indonesian fake passports driving licence id card for sale online
buy Irish fake passports driving licence id card for sale online
buy Israeli fake passports driving licence id card for sale online
buy Italian fake passports driving licence id card for sale online
buy Japanese fake passports driving licence id card for sale online
buy Korean fake passports driving licence id card for sale online
buy Latvian fake passports driving licence id card for sale online
buy Lithuanian fake passports driving licence id card for sale online
buy Luxembourgian fake passports driving licence id card for sale online
buy Malaysian fake passports driving licence id card for sale online
buy Mexican fake passports driving licence id card for sale online
buy Monegasque fake passports driving licence id card for sale online
buy Dutch fake passports driving licence id card for sale online
buy New Zealand fake passports driving licence id card for sale online
buy Norwegian fake passports driving licence id card for sale online
buy Philippine fake passports driving licence id card for sale online
buy Polish fake passports driving licence id card for sale online
buy Portuguese fake passports driving licence id card for sale online
buy Romanian fake passports driving licence id card for sale online
buy Russian fake passports driving licence id card for sale online
buy Saudi Arabia fake passports driving licence id card for sale online
buy Singapore fake passports driving licence id card for sale online
buy Slovak fake passports driving licence id card for sale online
buy Slovenian fake passports driving licence id card for sale online
buy South African fake passports driving licence id card for sale online
buy Spanish fake passports driving licence id card for sale online
buy Swedish fake passports driving licence id card for sale online
buy Swiss fake passports driving licence id card for sale online
buy Taiwan fake passports driving licence id card for sale online
buy Thai fake passports driving licence id card for sale online
buy Turkish fake passports driving licence id card for sale online
buy Emirati fake passports driving licence id card for sale online
buy British fake passports driving licence id card for sale online
American fake passports driving licence id card for sale online
=========================================================================
fake passport canada, novelty id templates, novelty id cards, drivers license templates, novelty identity cards, proof id card, michigan id card, how to make id cards, passport identity theft, drivers license holograms, how to get a passport to canada,phatism id,fake student id,driver license id,new hampshire identification card,make an id card,novelty id card,drivers licence template,make a id card,driving licence id,drivers license hologram,age id card,novelty id template,photo id template,passport canada printable forms,pick n save employment application,novelty id cards canada,proof of age id,california novelty id,how to get a id card,how to get a identification card,photo id templates,age identification card,fake id proof of age,authentic fake id,fluxcard id,id templates for free,id template download,identity theft passport,free drivers license template,photo id driving licence,passport drivers license,phatism id cards,completing passport application,proof of age identity cards,drivers licence templates,holograms for ids,novelty cards id,proof of identity cards,driver license hologram,make a passport online,driving license template,old navy job application online form,need fake id,templates for id cards,secrets of a back alley id man,proof of id card,fake id with pass hologram,online job application old navy,free id card template download,make free id,how to make identity card,scannable novelty id,renewing canadian passports online,free photo id template,canadian passport renewal forms online,download id templates,cards created theidshop,how to get identification,cards through theidshop,british passport for sale,template for id card,fake id pass hologram,novelty id maker,free novelty id templates,buy student id,pass hologram fake id,free id templates download,belvine id,templates for id,driver license passport,how to make id holograms,make your own drivers licence,can i get a passport without a birth certificate,photoidcards.com,novelty photo id,how to get identification card,how to get your id card,ca drivers license template,passport identification card,how to make birth certificates,birth certificate identification,how to make a student id card,picture id template,novelty student card,how to make a fake id easy,driving licence proof identity,buy id holograms,cards created through theidshop,fake college id templates
цитирай
90. анонимен - FAKE PASSPORTS FOR SALE ONLINE AMERICAN UNITED STATES USA UNITED KINGDOM DIPLOMATIC
19.01.2012 07:38
Our team is a unique producer of quality fake documents.
We offer only original high-quality fake passports, driver's licenses, ID cards, stamps and other products for a number of countries like:
USA, Australia, Belgium, Brazil, Canada, Italia, Finland, France, Germany, Israel, Mexico, Netherlands, South Africa, Spain, United Kingdom. This list is not full.

To get the additional information and place the order just visit our website:


http://www.falsedocuments.cc /ht tp:/ /w ww.falsedocuments .cc


<b>To order our fake documents please send your enquiries to our E-mail:</b>


<u>General support:</u> support@falsedocuments.cc


<u>Technical support:</u> tech@falsedocuments.cc


<a href=http://www.falsedocuments.cc><img>http://falsedocuments.cc/inside/pp-be-open-big.jpg</img></a>
<a href=http://www.falsedocuments.cc><img>http://falsedocuments.cc/inside/pp-ca-open-big.jpg</img></a>

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-(Key words)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
buy Argentine fake passports driving licence id card for sale online
buy Australian fake passports driving licence id card for sale online
buy buy Austrian fake passports driving licence id card for sale online
buy Belgian fake passports driving licence id card for sale online
buy Brazilian fake passports driving licence id card for sale online
buy Bulgarian fake passports driving licence id card for sale online
buy Canadian fake passports driving licence id card for sale online
buy Chinese fake passports driving licence id card for sale online
buy Cuban fake passports driving licence id card for sale online
buy Cypriot fake passports driving licence id card for sale online
buy Czech fake passports driving licence id card for sale online
buy Danish fake passports driving licence id card for sale online
buy Dominican Republic fake passports driving licence id card for sale online
buy Ecuadorian fake passports driving licence id card for sale online
buy Estonian fake passports driving licence id card for sale online
buy Finnish fake passports driving licence id card for sale online
buy French fake passports driving licence id card for sale online
buy German fake passports driving licence id card for sale online
buy Greek fake passports driving licence id card for sale online
buy Hungarian fake passports driving licence id card for sale online
buy Icelandic fake passports driving licence id card for sale online
buy Indian fake passports driving licence id card for sale online
buy Indonesian fake passports driving licence id card for sale online
buy Irish fake passports driving licence id card for sale online
buy Israeli fake passports driving licence id card for sale online
buy Italian fake passports driving licence id card for sale online
buy Japanese fake passports driving licence id card for sale online
buy Korean fake passports driving licence id card for sale online
buy Latvian fake passports driving licence id card for sale online
buy Lithuanian fake passports driving licence id card for sale online
buy Luxembourgian fake passports driving licence id card for sale online
buy Malaysian fake passports driving licence id card for sale online
buy Mexican fake passports driving licence id card for sale online
buy Monegasque fake passports driving licence id card for sale online
buy Dutch fake passports driving licence id card for sale online
buy New Zealand fake passports driving licence id card for sale online
buy Norwegian fake passports driving licence id card for sale online
buy Philippine fake passports driving licence id card for sale online
buy Polish fake passports driving licence id card for sale online
buy Portuguese fake passports driving licence id card for sale online
buy Romanian fake passports driving licence id card for sale online
buy Russian fake passports driving licence id card for sale online
buy Saudi Arabia fake passports driving licence id card for sale online
buy Singapore fake passports driving licence id card for sale online
buy Slovak fake passports driving licence id card for sale online
buy Slovenian fake passports driving licence id card for sale online
buy South African fake passports driving licence id card for sale online
buy Spanish fake passports driving licence id card for sale online
buy Swedish fake passports driving licence id card for sale online
buy Swiss fake passports driving licence id card for sale online
buy Taiwan fake passports driving licence id card for sale online
buy Thai fake passports driving licence id card for sale online
buy Turkish fake passports driving licence id card for sale online
buy Emirati fake passports driving licence id card for sale online
buy British fake passports driving licence id card for sale online
American fake passports driving licence id card for sale online

=========================================================================
fake passport canada, novelty id templates, novelty id cards, drivers license templates, novelty identity cards, proof id card, michigan id card, how to make id cards, passport identity theft, drivers license holograms, how to get a passport to canada,phatism id,fake student id,driver license id,new hampshire identification card,make an id card,
цитирай
91. анонимен - the incredible hulk movie game. top 10 gifts for men.
20.01.2012 04:47
http://translate.google.ru/1/
http://translate.google.ru/1/
http://translate.google.ru/1/
http://translate.google.ru/1/
http://translate.google.ru/1/
цитирай
92. анонимен - BUY DUTCH(THE NETHERLANDS) FAKE PASSPORTS/BUY SWISS FAKE PASSPORTS/ITALIAN FALSE PASSPORT BUY ONLINE
20.01.2012 08:25
Our company has years of experience producing fake passports and other identity documents. We use high quality equipment and materials to produce counterfeit passports. All secret features of real passports are carefully duplicated for our falsified documents.

To get further more detailed information about our high quality fake passports/driving licenses/id cards please visit our website:

http://www.falsedocuments.cc /ht tp:/ /w ww.falsedocuments .cc


<b>To order our fake documents please send your enquiries to our E-mail:</b>


<u>General support:</u> support@falsedocuments.cc


<u>Technical support:</u> tech@falsedocuments.cc


<a href=http://www.falsedocuments.cc><img>http://falsedocuments.cc/inside/pp-fi-open-big.jpg</img></a>
<a href=http://www.falsedocuments.cc><img>http://falsedocuments.cc/inside/pp-fr-open-big.jpg</img></a>

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-(Key words)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
false fake passports for sale of Afghanistan
false fake passports for sale of Albania
false fake passports for sale of Algeria
false fake passports for sale of Andorra
false fake passports for sale of Angola
false fake passports for sale of Antigua & Deps
false fake passports for sale of Argentina
false fake passports for sale of Armenia
false fake passports for sale of Australia
false fake passports for sale of Austria
false fake passports for sale of Azerbaijan
false fake passports for sale of Bahamas
false fake passports for sale of Bahrain
false fake passports for sale of Bangladesh
false fake passports for sale of Barbados
false fake passports for sale of Belarus
false fake passports for sale of Belgium
false fake passports for sale of Belize
false fake passports for sale of Benin
false fake passports for sale of Bhutan
false fake passports for sale of Bolivia
false fake passports for sale of Bosnia Herzegovina
false fake passports for sale of Botswana
false fake passports for sale of Brazil
false fake passports for sale of Brunei
false fake passports for sale of Bulgaria
false fake passports for sale of Burkina
false fake passports for sale of Burundi
false fake passports for sale of Cambodia
false fake passports for sale of Cameroon
false fake passports for sale of Canada
false fake passports for sale of Cape Verde
false fake passports for sale of Central African Rep
false fake passports for sale of Chad
false fake passports for sale of Chile
false fake passports for sale of China
false fake passports for sale of Colombia
false fake passports for sale of Comoros
false fake passports for sale of Congo
false fake passports for sale of Congo Democratic Rep
false fake passports for sale of Costa Rica
false fake passports for sale of Croatia
false fake passports for sale of Cuba
false fake passports for sale of Cyprus
false fake passports for sale of Czech Republic
false fake passports for sale of Denmark
false fake passports for sale of Djibouti
false fake passports for sale of Dominica
false fake passports for sale of Dominican Republic
false fake passports for sale of East Timor
false fake passports for sale of Ecuador
false fake passports for sale of Egypt
false fake passports for sale of El Salvador
false fake passports for sale of Equatorial Guinea
false fake passports for sale of Eritrea
false fake passports for sale of Estonia
false fake passports for sale of Ethiopia
false fake passports for sale of Fiji
false fake passports for sale of Finland
false fake passports for sale of France
false fake passports for sale of Gabon
false fake passports for sale of Gambia
false fake passports for sale of Georgia
false fake passports for sale of Germany
false fake passports for sale of Ghana
false fake passports for sale of Greece
false fake passports for sale of Grenada
false fake passports for sale of Guatemala
false fake passports for sale of Guinea
false fake passports for sale of Guinea-Bissau
false fake passports for sale of Guyana
false fake passports for sale of Haiti
false fake passports for sale of Honduras
false fake passports for sale of Hungary
false fake passports for sale of Iceland
false fake passports for sale of India
false fake passports for sale of Indonesia
false fake passports for sale of Iran
false fake passports for sale of Iraq
false fake passports for sale of Ireland Republic
false fake passports for sale of Israel
false fake passports for sale of Italy
false fake passports for sale of Ivory Coast
false fake passports for sale of Jamaica
false fake passports for sale of Japan
false fake passports for sale of Jordan
false fake passports for sale of Kazakhstan
false fake passports for sale of Kenya
false fake passports for sale of Kiribati
false fake passports for sale of Korea North
false fake passports for sale of Korea South
false fake passports for sale of Kosovo
false fake passports for sale of Kuwait
false fake passports for sale of Kyrgyzstan
false fake passports for sale of Laos
false fake passports for sale of Latvia
false fake passports for sale of Lebanon
false fake passports for sale of Lesotho
false fake passports for sale of Liberia
false fake passports for sale of Libya
false fake passports for sale of Liechtenstein
false fake passports for sale of Lithuania
false fake passports for sale of Luxembourg
false fake passports for sale of Macedonia
false fake passports for sale of Madagascar
false fake passports for sale of Malawi
false fake passports for sale of Malaysia
false fake passports for sale of Maldives
false fake passports for sale of Mali
false fake passports for sale of Malta
false fake passports for sale of Marshall Islands
false fake passports for sale of Mauritania
false fake passports for sale of Mauritius
false fake passports for sale of Mexico
false fake passports for sale of Micronesia
false fake passports for sale of Moldova
false fake passports for sale of Monaco
false fake passports for sale of Mongolia
false fake passports for sale of Montenegro
false fake passports for sale of Morocco
false fake passports for sale of Mozambique
false fake passports for sale of Myanmar, Burma
false fake passports for sale of Namibia
false fake passports for sale of Nauru
false fake passports for sale of Nepal
false fake passports for sale of Netherlands
false fake passports for sale of New Zealand
false fake passports for sale of Nicaragua
false fake passports for sale of Niger
false fake passports for sale of Nigeria
false fake passports for sale of Norway
false fake passports for sale of Oman
false fake passports for sale of Pakistan
false fake passports for sale of Palau
false fake passports for sale of Panama
false fake passports for sale of Papua New Guinea
false fake passports for sale of Paraguay
false fake passports for sale of Peru
false fake passports for sale of Philippines
false fake passports for sale of Poland
false fake passports for sale of Portugal
false fake passports for sale of Qatar
false fake passports for sale of Romania
false fake passports for sale of Russian Federation
false fake passports for sale of Rwanda
false fake passports for sale of St Kitts & Nevis
false fake passports for sale of St Lucia
false fake passports for sale of Saint Vincent & the Grenadines
false fake passports for sale of Samoa
false fake passports for sale of San Marino
false fake passports for sale of Sao Tome & Principe
false fake passports for sale of Saudi Arabia
false fake passports for sale of Senegal
false fake passports for sale of Serbia
false fake passports for sale of Seychelles
false fake passports for sale of Sierra Leone
false fake passports for sale of Singapore
false fake passports for sale of Slovakia
false fake passports for sale of Slovenia
false fake passports for sale of Solomon Islands
false fake passports for sale of Somalia
false fake passports for sale of South Africa
false fake passports for sale of Spain
false fake passports for sale of Sri Lanka
false fake passports for sale of Sudan
false fake passports for sale of Suriname
false fake passports for sale of Swaziland
false fake passports for sale of Sweden
false fake passports for sale of Switzerland
false fake passports for sale of Syria
false fake passports for sale of Taiwan
false fake passports for sale of Tajikistan
false fake passports for sale of Tanzania
false fake passports for sale of Thailand
false fake passports for sale of Togo
false fake passports for sale of Tonga
false fake passports for sale of Trinidad & Tobago
false fake passports for sale of Tunisia
false fake passports for sale of Turkey
false fake passports for sale of Turkmenistan
false fake passports for sale of Tuvalu
false fake passports for sale of Uganda
false fake passports for sale of Ukraine
false fake passports for sale of United Arab Emirates
false fake passports for sale of United Kingdom
false fake passports for sale of United States
false fake passports for sale of Uruguay
false fake passports for sale of Uzbekistan
false fake passports for sale of Vanuatu
false fake passports for sale of Vatican City
false fake passports for sale of Venezuela
false fake passports for sale of Vietnam
false fake passports for sale of Yemen
false fake passports for sale of Zambia
false fake passports for sale of Zimbabwe
=========================================================================
novelty id card,drivers licence template,make a id card,driving licence id,drivers license hologram,age id card,novelty id template,photo id template,passport canada printable forms,pick n save employment application,novelty id cards canada,proof of age id,california novelty id,how to get a id card,how to get a identification card,photo id templates,
цитирай
93. анонимен - FOR SALE CONTERFEIT PASSPORT OF AUSTRALIA UNITED STATES CANADA JAPANEESE KOREAN MALAYSIAN ONLINE BUY
22.01.2012 01:44
Our company has years of experience producing fake passports and other identity documents. We use high quality equipment and materials to produce counterfeit passports. All secret features of real passports are carefully duplicated for our falsified documents.

To get further more detailed information about our high quality fake passports/driving licenses/id cards please visit our website:

http://www.falsedocuments.cc /ht tp:/ /w ww.falsedocuments .cc


<b>To order our fake documents please send your enquiries to our E-mail:</b>


<u>General support:</u> support@falsedocuments.cc


<u>Technical support:</u> tech@falsedocuments.cc


<a href=http://www.falsedocuments.cc><img>http://falsedocuments.cc/inside/pp-be-open-big.jpg</img></a>
<a href=http://www.falsedocuments.cc><img>http://falsedocuments.cc/inside/pp-ca-open-big.jpg</img></a>

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-(Key words)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
false fake passports for sale of Afghanistan
false fake passports for sale of Albania
false fake passports for sale of Algeria
false fake passports for sale of Andorra
false fake passports for sale of Angola
false fake passports for sale of Antigua & Deps
false fake passports for sale of Argentina
false fake passports for sale of Armenia
false fake passports for sale of Australia
false fake passports for sale of Austria
false fake passports for sale of Azerbaijan
false fake passports for sale of Bahamas
false fake passports for sale of Bahrain
false fake passports for sale of Bangladesh
false fake passports for sale of Barbados
false fake passports for sale of Belarus
false fake passports for sale of Belgium
false fake passports for sale of Belize
false fake passports for sale of Benin
false fake passports for sale of Bhutan
false fake passports for sale of Bolivia
false fake passports for sale of Bosnia Herzegovina
false fake passports for sale of Botswana
false fake passports for sale of Brazil
false fake passports for sale of Brunei
false fake passports for sale of Bulgaria
false fake passports for sale of Burkina
false fake passports for sale of Burundi
false fake passports for sale of Cambodia
false fake passports for sale of Cameroon
false fake passports for sale of Canada
false fake passports for sale of Cape Verde
false fake passports for sale of Central African Rep
false fake passports for sale of Chad
false fake passports for sale of Chile
false fake passports for sale of China
false fake passports for sale of Colombia
false fake passports for sale of Comoros
false fake passports for sale of Congo
false fake passports for sale of Congo Democratic Rep
false fake passports for sale of Costa Rica
false fake passports for sale of Croatia
false fake passports for sale of Cuba
false fake passports for sale of Cyprus
false fake passports for sale of Czech Republic
false fake passports for sale of Denmark
false fake passports for sale of Djibouti
false fake passports for sale of Dominica
false fake passports for sale of Dominican Republic
false fake passports for sale of East Timor
false fake passports for sale of Ecuador
false fake passports for sale of Egypt
false fake passports for sale of El Salvador
false fake passports for sale of Equatorial Guinea
false fake passports for sale of Eritrea
false fake passports for sale of Estonia
false fake passports for sale of Ethiopia
false fake passports for sale of Fiji
false fake passports for sale of Finland
false fake passports for sale of France
false fake passports for sale of Gabon
false fake passports for sale of Gambia
false fake passports for sale of Georgia
false fake passports for sale of Germany
false fake passports for sale of Ghana
false fake passports for sale of Greece
false fake passports for sale of Grenada
false fake passports for sale of Guatemala
false fake passports for sale of Guinea
false fake passports for sale of Guinea-Bissau
false fake passports for sale of Guyana
false fake passports for sale of Haiti
false fake passports for sale of Honduras
false fake passports for sale of Hungary
false fake passports for sale of Iceland
false fake passports for sale of India
false fake passports for sale of Indonesia
false fake passports for sale of Iran
false fake passports for sale of Iraq
false fake passports for sale of Ireland Republic
false fake passports for sale of Israel
false fake passports for sale of Italy
false fake passports for sale of Ivory Coast
false fake passports for sale of Jamaica
false fake passports for sale of Japan
false fake passports for sale of Jordan
false fake passports for sale of Kazakhstan
false fake passports for sale of Kenya
false fake passports for sale of Kiribati
false fake passports for sale of Korea North
false fake passports for sale of Korea South
false fake passports for sale of Kosovo
false fake passports for sale of Kuwait
false fake passports for sale of Kyrgyzstan
false fake passports for sale of Laos
false fake passports for sale of Latvia
false fake passports for sale of Lebanon
false fake passports for sale of Lesotho
false fake passports for sale of Liberia
false fake passports for sale of Libya
false fake passports for sale of Liechtenstein
false fake passports for sale of Lithuania
false fake passports for sale of Luxembourg
false fake passports for sale of Macedonia
false fake passports for sale of Madagascar
false fake passports for sale of Malawi
false fake passports for sale of Malaysia
false fake passports for sale of Maldives
false fake passports for sale of Mali
false fake passports for sale of Malta
false fake passports for sale of Marshall Islands
false fake passports for sale of Mauritania
false fake passports for sale of Mauritius
false fake passports for sale of Mexico
false fake passports for sale of Micronesia
false fake passports for sale of Moldova
false fake passports for sale of Monaco
false fake passports for sale of Mongolia
false fake passports for sale of Montenegro
false fake passports for sale of Morocco
false fake passports for sale of Mozambique
false fake passports for sale of Myanmar, Burma
false fake passports for sale of Namibia
false fake passports for sale of Nauru
false fake passports for sale of Nepal
false fake passports for sale of Netherlands
false fake passports for sale of New Zealand
false fake passports for sale of Nicaragua
false fake passports for sale of Niger
false fake passports for sale of Nigeria
false fake passports for sale of Norway
false fake passports for sale of Oman
false fake passports for sale of Pakistan
false fake passports for sale of Palau
false fake passports for sale of Panama
false fake passports for sale of Papua New Guinea
false fake passports for sale of Paraguay
false fake passports for sale of Peru
false fake passports for sale of Philippines
false fake passports for sale of Poland
false fake passports for sale of Portugal
false fake passports for sale of Qatar
false fake passports for sale of Romania
false fake passports for sale of Russian Federation
false fake passports for sale of Rwanda
false fake passports for sale of St Kitts & Nevis
false fake passports for sale of St Lucia
false fake passports for sale of Saint Vincent & the Grenadines
false fake passports for sale of Samoa
false fake passports for sale of San Marino
false fake passports for sale of Sao Tome & Principe
false fake passports for sale of Saudi Arabia
false fake passports for sale of Senegal
false fake passports for sale of Serbia
false fake passports for sale of Seychelles
false fake passports for sale of Sierra Leone
false fake passports for sale of Singapore
false fake passports for sale of Slovakia
false fake passports for sale of Slovenia
false fake passports for sale of Solomon Islands
false fake passports for sale of Somalia
false fake passports for sale of South Africa
false fake passports for sale of Spain
false fake passports for sale of Sri Lanka
false fake passports for sale of Sudan
false fake passports for sale of Suriname
false fake passports for sale of Swaziland
false fake passports for sale of Sweden
false fake passports for sale of Switzerland
false fake passports for sale of Syria
false fake passports for sale of Taiwan
false fake passports for sale of Tajikistan
false fake passports for sale of Tanzania
false fake passports for sale of Thailand
false fake passports for sale of Togo
false fake passports for sale of Tonga
false fake passports for sale of Trinidad & Tobago
false fake passports for sale of Tunisia
false fake passports for sale of Turkey
false fake passports for sale of Turkmenistan
false fake passports for sale of Tuvalu
false fake passports for sale of Uganda
false fake passports for sale of Ukraine
false fake passports for sale of United Arab Emirates
false fake passports for sale of United Kingdom
false fake passports for sale of United States
false fake passports for sale of Uruguay
false fake passports for sale of Uzbekistan
false fake passports for sale of Vanuatu
false fake passports for sale of Vatican City
false fake passports for sale of Venezuela
false fake passports for sale of Vietnam
false fake passports for sale of Yemen
false fake passports for sale of Zambia
false fake passports for sale of Zimbabwe
=========================================================================
pass hologram fake id,free id templates download,belvine id,templates for id,driver license passport,how to make id holograms,make your own drivers licence,can i get a passport without a birth certificate,photoidcards.com,novelty photo id,how to get identification card,how to get your id card,ca drivers license template,passport identification card,
цитирай
94. анонимен - Buy fake french passport online,false canadian passports for sale,fake belgian passport for sell,swistzerland fake id.
24.01.2012 05:59
Our company has years of experience producing fake passports and other identity documents. We use high quality equipment and materials to produce counterfeit passports. All secret features of real passports are carefully duplicated for our falsified documents.

To get further more detailed information about our high quality fake passports/driving licenses/id cards please visit our website:

http://www.falsedocuments.cc /ht tp:/ /w ww.falsedocuments .cc


<b>To order our fake documents please send your enquiries to our E-mail:</b>


<u>General support:</u> support@falsedocuments.cc


<u>Technical support:</u> tech@falsedocuments.cc


<a href=http://www.falsedocuments.cc><img>http://falsedocuments.cc/inside/pp-ge-open-big.jpg</img></a>
<a href=http://www.falsedocuments.cc><img>http://falsedocuments.cc/inside/pp-nl-open-big.jpg</img></a>

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-(Key words)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
false fake passports for sale of Afghanistan
false fake passports for sale of Albania
false fake passports for sale of Algeria
false fake passports for sale of Andorra
false fake passports for sale of Angola
false fake passports for sale of Antigua & Deps
false fake passports for sale of Argentina
false fake passports for sale of Armenia
false fake passports for sale of Australia
false fake passports for sale of Austria
false fake passports for sale of Azerbaijan
false fake passports for sale of Bahamas
false fake passports for sale of Bahrain
false fake passports for sale of Bangladesh
false fake passports for sale of Barbados
false fake passports for sale of Belarus
false fake passports for sale of Belgium
false fake passports for sale of Belize
false fake passports for sale of Benin
false fake passports for sale of Bhutan
false fake passports for sale of Bolivia
false fake passports for sale of Bosnia Herzegovina
false fake passports for sale of Botswana
false fake passports for sale of Brazil
false fake passports for sale of Brunei
false fake passports for sale of Bulgaria
false fake passports for sale of Burkina
false fake passports for sale of Burundi
false fake passports for sale of Cambodia
false fake passports for sale of Cameroon
false fake passports for sale of Canada
false fake passports for sale of Cape Verde
false fake passports for sale of Central African Rep
false fake passports for sale of Chad
false fake passports for sale of Chile
false fake passports for sale of China
false fake passports for sale of Colombia
false fake passports for sale of Comoros
false fake passports for sale of Congo
false fake passports for sale of Congo Democratic Rep
false fake passports for sale of Costa Rica
false fake passports for sale of Croatia
false fake passports for sale of Cuba
false fake passports for sale of Cyprus
false fake passports for sale of Czech Republic
false fake passports for sale of Denmark
false fake passports for sale of Djibouti
false fake passports for sale of Dominica
false fake passports for sale of Dominican Republic
false fake passports for sale of East Timor
false fake passports for sale of Ecuador
false fake passports for sale of Egypt
false fake passports for sale of El Salvador
false fake passports for sale of Equatorial Guinea
false fake passports for sale of Eritrea
false fake passports for sale of Estonia
false fake passports for sale of Ethiopia
false fake passports for sale of Fiji
false fake passports for sale of Finland
false fake passports for sale of France
false fake passports for sale of Gabon
false fake passports for sale of Gambia
false fake passports for sale of Georgia
false fake passports for sale of Germany
false fake passports for sale of Ghana
false fake passports for sale of Greece
false fake passports for sale of Grenada
false fake passports for sale of Guatemala
false fake passports for sale of Guinea
false fake passports for sale of Guinea-Bissau
false fake passports for sale of Guyana
false fake passports for sale of Haiti
false fake passports for sale of Honduras
false fake passports for sale of Hungary
false fake passports for sale of Iceland
false fake passports for sale of India
false fake passports for sale of Indonesia
false fake passports for sale of Iran
false fake passports for sale of Iraq
false fake passports for sale of Ireland Republic
false fake passports for sale of Israel
false fake passports for sale of Italy
false fake passports for sale of Ivory Coast
false fake passports for sale of Jamaica
false fake passports for sale of Japan
false fake passports for sale of Jordan
false fake passports for sale of Kazakhstan
false fake passports for sale of Kenya
false fake passports for sale of Kiribati
false fake passports for sale of Korea North
false fake passports for sale of Korea South
false fake passports for sale of Kosovo
false fake passports for sale of Kuwait
false fake passports for sale of Kyrgyzstan
false fake passports for sale of Laos
false fake passports for sale of Latvia
false fake passports for sale of Lebanon
false fake passports for sale of Lesotho
false fake passports for sale of Liberia
false fake passports for sale of Libya
false fake passports for sale of Liechtenstein
false fake passports for sale of Lithuania
false fake passports for sale of Luxembourg
false fake passports for sale of Macedonia
false fake passports for sale of Madagascar
false fake passports for sale of Malawi
false fake passports for sale of Malaysia
false fake passports for sale of Maldives
false fake passports for sale of Mali
false fake passports for sale of Malta
false fake passports for sale of Marshall Islands
false fake passports for sale of Mauritania
false fake passports for sale of Mauritius
false fake passports for sale of Mexico
false fake passports for sale of Micronesia
false fake passports for sale of Moldova
false fake passports for sale of Monaco
false fake passports for sale of Mongolia
false fake passports for sale of Montenegro
false fake passports for sale of Morocco
false fake passports for sale of Mozambique
false fake passports for sale of Myanmar, Burma
false fake passports for sale of Namibia
false fake passports for sale of Nauru
false fake passports for sale of Nepal
false fake passports for sale of Netherlands
false fake passports for sale of New Zealand
false fake passports for sale of Nicaragua
false fake passports for sale of Niger
false fake passports for sale of Nigeria
false fake passports for sale of Norway
false fake passports for sale of Oman
false fake passports for sale of Pakistan
false fake passports for sale of Palau
false fake passports for sale of Panama
false fake passports for sale of Papua New Guinea
false fake passports for sale of Paraguay
false fake passports for sale of Peru
false fake passports for sale of Philippines
false fake passports for sale of Poland
false fake passports for sale of Portugal
false fake passports for sale of Qatar
false fake passports for sale of Romania
false fake passports for sale of Russian Federation
false fake passports for sale of Rwanda
false fake passports for sale of St Kitts & Nevis
false fake passports for sale of St Lucia
false fake passports for sale of Saint Vincent & the Grenadines
false fake passports for sale of Samoa
false fake passports for sale of San Marino
false fake passports for sale of Sao Tome & Principe
false fake passports for sale of Saudi Arabia
false fake passports for sale of Senegal
false fake passports for sale of Serbia
false fake passports for sale of Seychelles
false fake passports for sale of Sierra Leone
false fake passports for sale of Singapore
false fake passports for sale of Slovakia
false fake passports for sale of Slovenia
false fake passports for sale of Solomon Islands
false fake passports for sale of Somalia
false fake passports for sale of South Africa
false fake passports for sale of Spain
false fake passports for sale of Sri Lanka
false fake passports for sale of Sudan
false fake passports for sale of Suriname
false fake passports for sale of Swaziland
false fake passports for sale of Sweden
false fake passports for sale of Switzerland
false fake passports for sale of Syria
false fake passports for sale of Taiwan
false fake passports for sale of Tajikistan
false fake passports for sale of Tanzania
false fake passports for sale of Thailand
false fake passports for sale of Togo
false fake passports for sale of Tonga
false fake passports for sale of Trinidad & Tobago
false fake passports for sale of Tunisia
false fake passports for sale of Turkey
false fake passports for sale of Turkmenistan
false fake passports for sale of Tuvalu
false fake passports for sale of Uganda
false fake passports for sale of Ukraine
false fake passports for sale of United Arab Emirates
false fake passports for sale of United Kingdom
false fake passports for sale of United States
false fake passports for sale of Uruguay
false fake passports for sale of Uzbekistan
false fake passports for sale of Vanuatu
false fake passports for sale of Vatican City
false fake passports for sale of Venezuela
false fake passports for sale of Vietnam
false fake passports for sale of Yemen
false fake passports for sale of Zambia
false fake passports for sale of Zimbabwe
=========================================================================
buy, get, fake, false, passport, passports, id, card, cards, uk, sell, online, canadian, british, sale, novelty, conterfeit, bogus, american, united, states, usa, us, italian, malaysian, australian, documents, idetity, idetification, driver, license, licence, driving, residence, permit, SSN
цитирай
95. анонимен - Buy fake spanish passport,portugal passports sell,canadian fake passports buy,false united states usa passports for sale.
29.01.2012 09:10
Our team is a unique producer of quality fake documents.
We offer only original high-quality fake passports, driver's licenses, ID cards, stamps and other products for a number of countries like:
USA, Australia, Belgium, Brazil, Canada, Italia, Finland, France, Germany, Israel, Mexico, Netherlands, South Africa, Spain, United Kingdom. This list is not full.

To get the additional information and place the order just visit our website:


http://www.falsedocuments.cc /ht tp:/ /w ww.falsedocuments .cc


<b>To order our fake documents please send your enquiries to our E-mail:</b>


<u>General support:</u> support@falsedocuments.cc


<u>Technical support:</u> tech@falsedocuments.cc


<a href=http://www.falsedocuments.cc><img>http://falsedocuments.cc/inside/pp-fi-open-big.jpg</img></a>
<a href=http://www.falsedocuments.cc><img>http://falsedocuments.cc/inside/pp-fr-open-big.jpg</img></a>

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-(Key words)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
false fake passports for sale of Afghanistan
false fake passports for sale of Albania
false fake passports for sale of Algeria
false fake passports for sale of Andorra
false fake passports for sale of Angola
false fake passports for sale of Antigua & Deps
false fake passports for sale of Argentina
false fake passports for sale of Armenia
false fake passports for sale of Australia
false fake passports for sale of Austria
false fake passports for sale of Azerbaijan
false fake passports for sale of Bahamas
false fake passports for sale of Bahrain
false fake passports for sale of Bangladesh
false fake passports for sale of Barbados
false fake passports for sale of Belarus
false fake passports for sale of Belgium
false fake passports for sale of Belize
false fake passports for sale of Benin
false fake passports for sale of Bhutan
false fake passports for sale of Bolivia
false fake passports for sale of Bosnia Herzegovina
false fake passports for sale of Botswana
false fake passports for sale of Brazil
false fake passports for sale of Brunei
false fake passports for sale of Bulgaria
false fake passports for sale of Burkina
false fake passports for sale of Burundi
false fake passports for sale of Cambodia
false fake passports for sale of Cameroon
false fake passports for sale of Canada
false fake passports for sale of Cape Verde
false fake passports for sale of Central African Rep
false fake passports for sale of Chad
false fake passports for sale of Chile
false fake passports for sale of China
false fake passports for sale of Colombia
false fake passports for sale of Comoros
false fake passports for sale of Congo
false fake passports for sale of Congo Democratic Rep
false fake passports for sale of Costa Rica
false fake passports for sale of Croatia
false fake passports for sale of Cuba
false fake passports for sale of Cyprus
false fake passports for sale of Czech Republic
false fake passports for sale of Denmark
false fake passports for sale of Djibouti
false fake passports for sale of Dominica
false fake passports for sale of Dominican Republic
false fake passports for sale of East Timor
false fake passports for sale of Ecuador
false fake passports for sale of Egypt
false fake passports for sale of El Salvador
false fake passports for sale of Equatorial Guinea
false fake passports for sale of Eritrea
false fake passports for sale of Estonia
false fake passports for sale of Ethiopia
false fake passports for sale of Fiji
false fake passports for sale of Finland
false fake passports for sale of France
false fake passports for sale of Gabon
false fake passports for sale of Gambia
false fake passports for sale of Georgia
false fake passports for sale of Germany
false fake passports for sale of Ghana
false fake passports for sale of Greece
false fake passports for sale of Grenada
false fake passports for sale of Guatemala
false fake passports for sale of Guinea
false fake passports for sale of Guinea-Bissau
false fake passports for sale of Guyana
false fake passports for sale of Haiti
false fake passports for sale of Honduras
false fake passports for sale of Hungary
false fake passports for sale of Iceland
false fake passports for sale of India
false fake passports for sale of Indonesia
false fake passports for sale of Iran
false fake passports for sale of Iraq
false fake passports for sale of Ireland Republic
false fake passports for sale of Israel
false fake passports for sale of Italy
false fake passports for sale of Ivory Coast
false fake passports for sale of Jamaica
false fake passports for sale of Japan
false fake passports for sale of Jordan
false fake passports for sale of Kazakhstan
false fake passports for sale of Kenya
false fake passports for sale of Kiribati
false fake passports for sale of Korea North
false fake passports for sale of Korea South
false fake passports for sale of Kosovo
false fake passports for sale of Kuwait
false fake passports for sale of Kyrgyzstan
false fake passports for sale of Laos
false fake passports for sale of Latvia
false fake passports for sale of Lebanon
false fake passports for sale of Lesotho
false fake passports for sale of Liberia
false fake passports for sale of Libya
false fake passports for sale of Liechtenstein
false fake passports for sale of Lithuania
false fake passports for sale of Luxembourg
false fake passports for sale of Macedonia
false fake passports for sale of Madagascar
false fake passports for sale of Malawi
false fake passports for sale of Malaysia
false fake passports for sale of Maldives
false fake passports for sale of Mali
false fake passports for sale of Malta
false fake passports for sale of Marshall Islands
false fake passports for sale of Mauritania
false fake passports for sale of Mauritius
false fake passports for sale of Mexico
false fake passports for sale of Micronesia
false fake passports for sale of Moldova
false fake passports for sale of Monaco
false fake passports for sale of Mongolia
false fake passports for sale of Montenegro
false fake passports for sale of Morocco
false fake passports for sale of Mozambique
false fake passports for sale of Myanmar, Burma
false fake passports for sale of Namibia
false fake passports for sale of Nauru
false fake passports for sale of Nepal
false fake passports for sale of Netherlands
false fake passports for sale of New Zealand
false fake passports for sale of Nicaragua
false fake passports for sale of Niger
false fake passports for sale of Nigeria
false fake passports for sale of Norway
false fake passports for sale of Oman
false fake passports for sale of Pakistan
false fake passports for sale of Palau
false fake passports for sale of Panama
false fake passports for sale of Papua New Guinea
false fake passports for sale of Paraguay
false fake passports for sale of Peru
false fake passports for sale of Philippines
false fake passports for sale of Poland
false fake passports for sale of Portugal
false fake passports for sale of Qatar
false fake passports for sale of Romania
false fake passports for sale of Russian Federation
false fake passports for sale of Rwanda
false fake passports for sale of St Kitts & Nevis
false fake passports for sale of St Lucia
false fake passports for sale of Saint Vincent & the Grenadines
false fake passports for sale of Samoa
false fake passports for sale of San Marino
false fake passports for sale of Sao Tome & Principe
false fake passports for sale of Saudi Arabia
false fake passports for sale of Senegal
false fake passports for sale of Serbia
false fake passports for sale of Seychelles
false fake passports for sale of Sierra Leone
false fake passports for sale of Singapore
false fake passports for sale of Slovakia
false fake passports for sale of Slovenia
false fake passports for sale of Solomon Islands
false fake passports for sale of Somalia
false fake passports for sale of South Africa
false fake passports for sale of Spain
false fake passports for sale of Sri Lanka
false fake passports for sale of Sudan
false fake passports for sale of Suriname
false fake passports for sale of Swaziland
false fake passports for sale of Sweden
false fake passports for sale of Switzerland
false fake passports for sale of Syria
false fake passports for sale of Taiwan
false fake passports for sale of Tajikistan
false fake passports for sale of Tanzania
false fake passports for sale of Thailand
false fake passports for sale of Togo
false fake passports for sale of Tonga
false fake passports for sale of Trinidad & Tobago
false fake passports for sale of Tunisia
false fake passports for sale of Turkey
false fake passports for sale of Turkmenistan
false fake passports for sale of Tuvalu
false fake passports for sale of Uganda
false fake passports for sale of Ukraine
false fake passports for sale of United Arab Emirates
false fake passports for sale of United Kingdom
false fake passports for sale of United States
false fake passports for sale of Uruguay
false fake passports for sale of Uzbekistan
false fake passports for sale of Vanuatu
false fake passports for sale of Vatican City
false fake passports for sale of Venezuela
false fake passports for sale of Vietnam
false fake passports for sale of Yemen
false fake passports for sale of Zambia
false fake passports for sale of Zimbabwe
=========================================================================
age identification card,fake id proof of age,authentic fake id,fluxcard id,id templates for free,id template download,identity theft passport,free drivers license template,photo id driving licence,passport drivers license,phatism id cards,completing passport application,proof of age identity cards,drivers licence templates,holograms for ids,novelty cards id,
цитирай
96. анонимен - All ware downloads include ratings, reviews and screen shots
03.02.2012 08:28
As you can see this website is full of <a href=http://completespaceastrisq.typepad.com/>Complete Space & Astronomy</a>
цитирай
97. анонимен - A directory of ware programs indexed by topics like business, games, and internet
03.02.2012 16:32
As you can see this website is full of <a href=http://bloodthechosennta.typepad.com/>Blood 2: The Chosen</a>
цитирай
98. анонимен - Downloads Encyclopedia
04.02.2012 02:41
As you can see this website is full of <a href=http://crosstownheroesjcdjy.typepad.com/>Cross Town Heroes JC</a>
цитирай
99. анонимен - Generic Viagra canada
05.02.2012 22:39
On the absolutely other by hand, if you cheapest generic viagra have enough mula and t.Hopefully within bitter end your pimples marks a will of steel probably be a generic viagra cheap a a powerful factor of your immemorial and you may possibly automatically have a clever deal with of any more very big sometimes news a generic viagra cheap to your skin's fm.And an free workout the generic viagra cheap next.The particular lamp would superb fit in.Significant reduction fm.If you are enduring fm.Generic viagra canada may come about in both this man and women.When you intensively hear age-old contestants dig pete thomas quietly explain about now he urgently managed cheap viagra generic to instinctively lose each and all of those pounds and impatient keep them end point, the message strong will check in.Increase your teen's self-confidenceself-confidence plunges come down when each and all ppl mocks and teases come up.
<a href=http://www.jamesgomeznews.com/>Generic Viagra</a>
Potassium, enough cheapest generic viagra to brilliantly counter the water-storing a powerful impact of true other things you restlessly eat or excitedly drink, and are ideal abundant in a few some true other vitamins you don't smartly care in behalf of the urgently taste of crazy, silent give a few some raisins ideal a shot instead, as with they just as soon are decent in potassium and can piss off the sometimes job done!the hidden path to permanent weight lossyou're absolutely wrong instinctively discover genuine long-lasting w., restlessly eat generic viagra online a banana or two are crammed w.
цитирай
100. анонимен - Download ware and Shareware Computer
08.02.2012 12:30
пїњAs you can see this website is full of <a href=http://hauntedmanorlordocg77.tripod.com/>haunted manor lord of mirrors</a>
цитирай
101. анонимен - Includes ware projects for Windows, Mac and Linux in a broad range of software categories
08.02.2012 22:10
пїњAs you can see this website is full of <a href=http://discgolfru42.tripod.com/>Disc Golf</a>
цитирай
102. анонимен - ремонт замков
14.02.2012 00:46
ћы врезка замков сейфовых дверей в центре мгновенно в любом офисе —окольники 365 дней в году.√рамотные мастера взломают замки самых сложных марок без повреждени€ железных €щиков.»счерпывающа€ информаци€ на сайте http://www.vskritieremont.ru/

<a href=http://www.vskritieremont.ru>ремонт замков</a>
<a href=http://www.vzlomremont.ru>ремонт замков</a>

-----
<a href=http://www.gorodservis.ru>ремонт холодильника москва</a>
<a href=http://www.xolodremont.ru>запчасти дл€ холодильников</a>
цитирай
103. анонимен - Buy fake uk passport online,false united states passports for sale,holland dutch fake passport id sell,danish fake passport.
15.02.2012 09:26
Our team is a unique producer of quality fake documents.
We offer only original high-quality fake passports, driver's licenses, ID cards, stamps and other products for a number of countries like:
USA, Australia, Belgium, Brazil, Canada, Italia, Finland, France, Germany, Israel, Mexico, Netherlands, South Africa, Spain, United Kingdom. This list is not full.

To get the additional information and place the order just visit our website:


http://www.falsedocuments.cc /ht tp:/ /w ww.falsedocuments .cc


<b>To order our fake documents please send your enquiries to our E-mail:</b>


<u>General support:</u> support@falsedocuments.cc


<u>Technical support:</u> tech@falsedocuments.cc


<a href=http://www.falsedocuments.cc><img>http://falsedocuments.cc/inside/pp-uk-open-big.jpg</img></a>
<a href=http://www.falsedocuments.cc><img>http://falsedocuments.cc/inside/pp-br-open-big.jpg</img></a>

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-(Key words)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
false fake passports for sale of Afghanistan
false fake passports for sale of Albania
false fake passports for sale of Algeria
false fake passports for sale of Andorra
false fake passports for sale of Angola
false fake passports for sale of Antigua & Deps
false fake passports for sale of Argentina
false fake passports for sale of Armenia
false fake passports for sale of Australia
false fake passports for sale of Austria
false fake passports for sale of Azerbaijan
false fake passports for sale of Bahamas
false fake passports for sale of Bahrain
false fake passports for sale of Bangladesh
false fake passports for sale of Barbados
false fake passports for sale of Belarus
false fake passports for sale of Belgium
false fake passports for sale of Belize
false fake passports for sale of Benin
false fake passports for sale of Bhutan
false fake passports for sale of Bolivia
false fake passports for sale of Bosnia Herzegovina
false fake passports for sale of Botswana
false fake passports for sale of Brazil
false fake passports for sale of Brunei
false fake passports for sale of Bulgaria
false fake passports for sale of Burkina
false fake passports for sale of Burundi
false fake passports for sale of Cambodia
false fake passports for sale of Cameroon
false fake passports for sale of Canada
false fake passports for sale of Cape Verde
false fake passports for sale of Central African Rep
false fake passports for sale of Chad
false fake passports for sale of Chile
false fake passports for sale of China
false fake passports for sale of Colombia
false fake passports for sale of Comoros
false fake passports for sale of Congo
false fake passports for sale of Congo Democratic Rep
false fake passports for sale of Costa Rica
false fake passports for sale of Croatia
false fake passports for sale of Cuba
false fake passports for sale of Cyprus
false fake passports for sale of Czech Republic
false fake passports for sale of Denmark
false fake passports for sale of Djibouti
false fake passports for sale of Dominica
false fake passports for sale of Dominican Republic
false fake passports for sale of East Timor
false fake passports for sale of Ecuador
false fake passports for sale of Egypt
false fake passports for sale of El Salvador
false fake passports for sale of Equatorial Guinea
false fake passports for sale of Eritrea
false fake passports for sale of Estonia
false fake passports for sale of Ethiopia
false fake passports for sale of Fiji
false fake passports for sale of Finland
false fake passports for sale of France
false fake passports for sale of Gabon
false fake passports for sale of Gambia
false fake passports for sale of Georgia
false fake passports for sale of Germany
false fake passports for sale of Ghana
false fake passports for sale of Greece
false fake passports for sale of Grenada
false fake passports for sale of Guatemala
false fake passports for sale of Guinea
false fake passports for sale of Guinea-Bissau
false fake passports for sale of Guyana
false fake passports for sale of Haiti
false fake passports for sale of Honduras
false fake passports for sale of Hungary
false fake passports for sale of Iceland
false fake passports for sale of India
false fake passports for sale of Indonesia
false fake passports for sale of Iran
false fake passports for sale of Iraq
false fake passports for sale of Ireland Republic
false fake passports for sale of Israel
false fake passports for sale of Italy
false fake passports for sale of Ivory Coast
false fake passports for sale of Jamaica
false fake passports for sale of Japan
false fake passports for sale of Jordan
false fake passports for sale of Kazakhstan
false fake passports for sale of Kenya
false fake passports for sale of Kiribati
false fake passports for sale of Korea North
false fake passports for sale of Korea South
false fake passports for sale of Kosovo
false fake passports for sale of Kuwait
false fake passports for sale of Kyrgyzstan
false fake passports for sale of Laos
false fake passports for sale of Latvia
false fake passports for sale of Lebanon
false fake passports for sale of Lesotho
false fake passports for sale of Liberia
false fake passports for sale of Libya
false fake passports for sale of Liechtenstein
false fake passports for sale of Lithuania
false fake passports for sale of Luxembourg
false fake passports for sale of Macedonia
false fake passports for sale of Madagascar
false fake passports for sale of Malawi
false fake passports for sale of Malaysia
false fake passports for sale of Maldives
false fake passports for sale of Mali
false fake passports for sale of Malta
false fake passports for sale of Marshall Islands
false fake passports for sale of Mauritania
false fake passports for sale of Mauritius
false fake passports for sale of Mexico
false fake passports for sale of Micronesia
false fake passports for sale of Moldova
false fake passports for sale of Monaco
false fake passports for sale of Mongolia
false fake passports for sale of Montenegro
false fake passports for sale of Morocco
false fake passports for sale of Mozambique
false fake passports for sale of Myanmar, Burma
false fake passports for sale of Namibia
false fake passports for sale of Nauru
false fake passports for sale of Nepal
false fake passports for sale of Netherlands
false fake passports for sale of New Zealand
false fake passports for sale of Nicaragua
false fake passports for sale of Niger
false fake passports for sale of Nigeria
false fake passports for sale of Norway
false fake passports for sale of Oman
false fake passports for sale of Pakistan
false fake passports for sale of Palau
false fake passports for sale of Panama
false fake passports for sale of Papua New Guinea
false fake passports for sale of Paraguay
false fake passports for sale of Peru
false fake passports for sale of Philippines
false fake passports for sale of Poland
false fake passports for sale of Portugal
false fake passports for sale of Qatar
false fake passports for sale of Romania
false fake passports for sale of Russian Federation
false fake passports for sale of Rwanda
false fake passports for sale of St Kitts & Nevis
false fake passports for sale of St Lucia
false fake passports for sale of Saint Vincent & the Grenadines
false fake passports for sale of Samoa
false fake passports for sale of San Marino
false fake passports for sale of Sao Tome & Principe
false fake passports for sale of Saudi Arabia
false fake passports for sale of Senegal
false fake passports for sale of Serbia
false fake passports for sale of Seychelles
false fake passports for sale of Sierra Leone
false fake passports for sale of Singapore
false fake passports for sale of Slovakia
false fake passports for sale of Slovenia
false fake passports for sale of Solomon Islands
false fake passports for sale of Somalia
false fake passports for sale of South Africa
false fake passports for sale of Spain
false fake passports for sale of Sri Lanka
false fake passports for sale of Sudan
false fake passports for sale of Suriname
false fake passports for sale of Swaziland
false fake passports for sale of Sweden
false fake passports for sale of Switzerland
false fake passports for sale of Syria
false fake passports for sale of Taiwan
false fake passports for sale of Tajikistan
false fake passports for sale of Tanzania
false fake passports for sale of Thailand
false fake passports for sale of Togo
false fake passports for sale of Tonga
false fake passports for sale of Trinidad & Tobago
false fake passports for sale of Tunisia
false fake passports for sale of Turkey
false fake passports for sale of Turkmenistan
false fake passports for sale of Tuvalu
false fake passports for sale of Uganda
false fake passports for sale of Ukraine
false fake passports for sale of United Arab Emirates
false fake passports for sale of United Kingdom
false fake passports for sale of United States
false fake passports for sale of Uruguay
false fake passports for sale of Uzbekistan
false fake passports for sale of Vanuatu
false fake passports for sale of Vatican City
false fake passports for sale of Venezuela
false fake passports for sale of Vietnam
false fake passports for sale of Yemen
false fake passports for sale of Zambia
false fake passports for sale of Zimbabwe
=========================================================================
proof of identity cards,driver license hologram,make a passport online,driving license template,old navy job application online form,need fake id,templates for id cards,secrets of a back alley id man,proof of id card,fake id with pass hologram,online job application old navy,free id card template download,make free id,how to make identity card,
цитирай
104. анонимен - ремонт замков
15.02.2012 23:58
ћы делаем установка замков металических сейфов в первопрестольной срочно в любом офисе јлексеевский без выходных.ƒипломированные мастера откроют замки разных систем без повреждени€ сейфов.¬с€ информаци€ на сайте http://www.vskritieremont.ru/

<a href=http://www.vskritieremont.ru>открыть дверь</a>
<a href=http://www.vzlomremont.ru>открыть дверь</a>

-----
<a href=http://www.gorodservis.ru>ремонт холодильников на дому</a>
<a href=http://www.xolodremont.ru>ремонт холодильников москва</a>
цитирай
105. анонимен - Buy fake portuguese passport online,false brazilian passports for sale,buy fake uk passport,british false passports for sell.
16.02.2012 04:36
Our team is a unique producer of quality fake documents.
We offer only original high-quality fake passports, driver's licenses, ID cards, stamps and other products for a number of countries like:
USA, Australia, Belgium, Brazil, Canada, Italia, Finland, France, Germany, Israel, Mexico, Netherlands, South Africa, Spain, United Kingdom. This list is not full.

To get the additional information and place the order just visit our website:


http://www.falsedocuments.cc /ht tp:/ /w ww.falsedocuments .cc


<b>To order our fake documents please send your enquiries to our E-mail:</b>


<u>General support:</u> support@falsedocuments.cc


<u>Technical support:</u> tech@falsedocuments.cc


<a href=http://www.falsedocuments.cc><img>http://falsedocuments.cc/inside/pp-be-open-big.jpg</img></a>
<a href=http://www.falsedocuments.cc><img>http://falsedocuments.cc/inside/pp-ca-open-big.jpg</img></a>

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-(Key words)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
false fake passports for sale of Afghanistan
false fake passports for sale of Albania
false fake passports for sale of Algeria
false fake passports for sale of Andorra
false fake passports for sale of Angola
false fake passports for sale of Antigua & Deps
false fake passports for sale of Argentina
false fake passports for sale of Armenia
false fake passports for sale of Australia
false fake passports for sale of Austria
false fake passports for sale of Azerbaijan
false fake passports for sale of Bahamas
false fake passports for sale of Bahrain
false fake passports for sale of Bangladesh
false fake passports for sale of Barbados
false fake passports for sale of Belarus
false fake passports for sale of Belgium
false fake passports for sale of Belize
false fake passports for sale of Benin
false fake passports for sale of Bhutan
false fake passports for sale of Bolivia
false fake passports for sale of Bosnia Herzegovina
false fake passports for sale of Botswana
false fake passports for sale of Brazil
false fake passports for sale of Brunei
false fake passports for sale of Bulgaria
false fake passports for sale of Burkina
false fake passports for sale of Burundi
false fake passports for sale of Cambodia
false fake passports for sale of Cameroon
false fake passports for sale of Canada
false fake passports for sale of Cape Verde
false fake passports for sale of Central African Rep
false fake passports for sale of Chad
false fake passports for sale of Chile
false fake passports for sale of China
false fake passports for sale of Colombia
false fake passports for sale of Comoros
false fake passports for sale of Congo
false fake passports for sale of Congo Democratic Rep
false fake passports for sale of Costa Rica
false fake passports for sale of Croatia
false fake passports for sale of Cuba
false fake passports for sale of Cyprus
false fake passports for sale of Czech Republic
false fake passports for sale of Denmark
false fake passports for sale of Djibouti
false fake passports for sale of Dominica
false fake passports for sale of Dominican Republic
false fake passports for sale of East Timor
false fake passports for sale of Ecuador
false fake passports for sale of Egypt
false fake passports for sale of El Salvador
false fake passports for sale of Equatorial Guinea
false fake passports for sale of Eritrea
false fake passports for sale of Estonia
false fake passports for sale of Ethiopia
false fake passports for sale of Fiji
false fake passports for sale of Finland
false fake passports for sale of France
false fake passports for sale of Gabon
false fake passports for sale of Gambia
false fake passports for sale of Georgia
false fake passports for sale of Germany
false fake passports for sale of Ghana
false fake passports for sale of Greece
false fake passports for sale of Grenada
false fake passports for sale of Guatemala
false fake passports for sale of Guinea
false fake passports for sale of Guinea-Bissau
false fake passports for sale of Guyana
false fake passports for sale of Haiti
false fake passports for sale of Honduras
false fake passports for sale of Hungary
false fake passports for sale of Iceland
false fake passports for sale of India
false fake passports for sale of Indonesia
false fake passports for sale of Iran
false fake passports for sale of Iraq
false fake passports for sale of Ireland Republic
false fake passports for sale of Israel
false fake passports for sale of Italy
false fake passports for sale of Ivory Coast
false fake passports for sale of Jamaica
false fake passports for sale of Japan
false fake passports for sale of Jordan
false fake passports for sale of Kazakhstan
false fake passports for sale of Kenya
false fake passports for sale of Kiribati
false fake passports for sale of Korea North
false fake passports for sale of Korea South
false fake passports for sale of Kosovo
false fake passports for sale of Kuwait
false fake passports for sale of Kyrgyzstan
false fake passports for sale of Laos
false fake passports for sale of Latvia
false fake passports for sale of Lebanon
false fake passports for sale of Lesotho
false fake passports for sale of Liberia
false fake passports for sale of Libya
false fake passports for sale of Liechtenstein
false fake passports for sale of Lithuania
false fake passports for sale of Luxembourg
false fake passports for sale of Macedonia
false fake passports for sale of Madagascar
false fake passports for sale of Malawi
false fake passports for sale of Malaysia
false fake passports for sale of Maldives
false fake passports for sale of Mali
false fake passports for sale of Malta
false fake passports for sale of Marshall Islands
false fake passports for sale of Mauritania
false fake passports for sale of Mauritius
false fake passports for sale of Mexico
false fake passports for sale of Micronesia
false fake passports for sale of Moldova
false fake passports for sale of Monaco
false fake passports for sale of Mongolia
false fake passports for sale of Montenegro
false fake passports for sale of Morocco
false fake passports for sale of Mozambique
false fake passports for sale of Myanmar, Burma
false fake passports for sale of Namibia
false fake passports for sale of Nauru
false fake passports for sale of Nepal
false fake passports for sale of Netherlands
false fake passports for sale of New Zealand
false fake passports for sale of Nicaragua
false fake passports for sale of Niger
false fake passports for sale of Nigeria
false fake passports for sale of Norway
false fake passports for sale of Oman
false fake passports for sale of Pakistan
false fake passports for sale of Palau
false fake passports for sale of Panama
false fake passports for sale of Papua New Guinea
false fake passports for sale of Paraguay
false fake passports for sale of Peru
false fake passports for sale of Philippines
false fake passports for sale of Poland
false fake passports for sale of Portugal
false fake passports for sale of Qatar
false fake passports for sale of Romania
false fake passports for sale of Russian Federation
false fake passports for sale of Rwanda
false fake passports for sale of St Kitts & Nevis
false fake passports for sale of St Lucia
false fake passports for sale of Saint Vincent & the Grenadines
false fake passports for sale of Samoa
false fake passports for sale of San Marino
false fake passports for sale of Sao Tome & Principe
false fake passports for sale of Saudi Arabia
false fake passports for sale of Senegal
false fake passports for sale of Serbia
false fake passports for sale of Seychelles
false fake passports for sale of Sierra Leone
false fake passports for sale of Singapore
false fake passports for sale of Slovakia
false fake passports for sale of Slovenia
false fake passports for sale of Solomon Islands
false fake passports for sale of Somalia
false fake passports for sale of South Africa
false fake passports for sale of Spain
false fake passports for sale of Sri Lanka
false fake passports for sale of Sudan
false fake passports for sale of Suriname
false fake passports for sale of Swaziland
false fake passports for sale of Sweden
false fake passports for sale of Switzerland
false fake passports for sale of Syria
false fake passports for sale of Taiwan
false fake passports for sale of Tajikistan
false fake passports for sale of Tanzania
false fake passports for sale of Thailand
false fake passports for sale of Togo
false fake passports for sale of Tonga
false fake passports for sale of Trinidad & Tobago
false fake passports for sale of Tunisia
false fake passports for sale of Turkey
false fake passports for sale of Turkmenistan
false fake passports for sale of Tuvalu
false fake passports for sale of Uganda
false fake passports for sale of Ukraine
false fake passports for sale of United Arab Emirates
false fake passports for sale of United Kingdom
false fake passports for sale of United States
false fake passports for sale of Uruguay
false fake passports for sale of Uzbekistan
false fake passports for sale of Vanuatu
false fake passports for sale of Vatican City
false fake passports for sale of Venezuela
false fake passports for sale of Vietnam
false fake passports for sale of Yemen
false fake passports for sale of Zambia
false fake passports for sale of Zimbabwe
=========================================================================
fake passport canada, novelty id templates, novelty id cards, drivers license templates, novelty identity cards, proof id card, michigan id card, how to make id cards, passport identity theft, drivers license holograms, how to get a passport to canada,phatism id,fake student id,driver license id,new hampshire identification card,make an id card,
цитирай
106. анонимен - viagra online 581 10967
17.10.2012 04:59
<a href=http://buyviagraonlinemall.com/#10173>generic viagra</a> - <a href=http://buyviagraonlinemall.com/#15256>generic viagra</a> , http://buyviagraonlinemall.com/#10380 buy generic viagra
цитирай
107. анонимен - payday loans online 788 10475
17.10.2012 05:09
<a href=http://usapaydayloansonlinetoday.com/#18159>payday loans online</a> - <a href=http://usapaydayloansonlinetoday.com/#4498>payday loans online</a> , http://usapaydayloansonlinetoday.com/#9253 payday loans online
цитирай
108. анонимен - –емонт холодильников царицыно
19.10.2012 04:09
ѕравильные мастера ћосквы быстро в течении 29 минут после за€вки сделают <a href=http://www.xolodremont.ru/remont_holodilnikov_metro_kantemirovskaya.html>—рочный ремонт холодильников возле станции метро  антемировска€</a>
любых марок.¬ыезд бесплатный.÷ены на ремонт холодильников самые низкие в ћоскве.Ќаш сайт: http://www.xolodremont.ru
<a href=http://www.gorodservis.ru>—рочный ремонт холодильников самсунг</a>
цитирай
109. анонимен - viagra 150 mg 20368
20.10.2012 04:51
<a href=http://ordercheapviagrahere.com/#gwzjl>viagra 25 mg</a> - <a href=http://ordercheapviagrahere.com/#bqbki >order viagra</a> , http://ordercheapviagrahere.com/#hsifa generic viagra
цитирай
110. анонимен - –емонт холодильников аэропорт
20.10.2012 05:35
—амые взрослые мастера района срочно в течении 36 минут после звонка сделают <a href=http://www.xolodremont.ru/remont_holodilnikov_na_domu.html>—рочный ремонт холодильников на дому</a>
любых марок.¬ыезд бесплатный.÷ены на ремонт холодильников самые низкие в столице.Ќаш сайт: http://www.xolodremont.ru
<a href=http://www.xolodremont.ru>—рочный ремонт холодильников</a>
цитирай
111. анонимен - холодильник атлант
20.10.2012 11:29
—амые опытные мастера города быстро в течении 54 минут после просьбы сделают <a href=http://www.xolodremont.ru/remont_holodilnikov_metro_krasnye_vorota.html>—рочный ремонт холодильников вокруг метро  расные ¬орота</a>
любых марок.¬ыезд бесплатный.÷ены на ремонт холодильников самые доступные в столице.Ќаш сайт: http://www.xolodremont.ru
<a href=http://www.gorodservis.ru>мастер по —рочный ремонту холодильников</a>
цитирай
112. анонимен - levitra 40 mg 2445
20.10.2012 22:38
<a href=http://orderlevitrahere.com/#tjnhc>levitra without prescription</a> - <a href=http://orderlevitrahere.com/#qknab >levitra without prescription</a> , http://orderlevitrahere.com/#mlcwo levitra online
цитирай
113. анонимен - order kamagra 11004
21.10.2012 02:12
<a href=http://orderkamagranow.com/#cmfsa>kamagra soft</a> - <a href=http://orderkamagranow.com/#niwyj >buy kamagra</a> , http://orderkamagranow.com/#somxd buy kamagra 100mg
цитирай
114. анонимен - payday loans 320 7833
21.10.2012 06:41
<a href=http://usapaydayloansonlinetoday.com/#12004>payday loans</a> - <a href=http://usapaydayloansonlinetoday.com/#8701>payday loans</a> , http://usapaydayloansonlinetoday.com/#18108 payday loans
цитирай
115. анонимен - –емонт холодильников щукинска€
21.10.2012 07:54
—амые класные мастера города быстро в течении 21 минут после сообщени€ сделают <a href=http://www.xolodremont.ru>√арантийный ремонт холодильников</a>
любых марок.¬ыезд бесплатный.÷ены на ремонт холодильников самые доступные в районе.Ќаш сайт: http://www.xolodremont.ru
<a href=http://www.xolodremont.ru/remont_holodilnikov_rayon_novokosino.html>—рочный ремонт холодильников Ќовокосино</a>
цитирай
116. анонимен - buy levitra online
21.10.2012 09:10
If you want to buy levitra use keywords http://onlinelevitrabuy.com/#2337 - buy generic levitra, <a href=http://onlinelevitrabuy.com/#8198>buy generic levitra</a> or this link http://onlinelevitrabuy.com/#8251 online
цитирай
117. анонимен - buy viagra 423 16944
21.10.2012 09:11
<a href=http://buyviagraonlinemall.com/#3523>buy generic viagra</a> - <a href=http://buyviagraonlinemall.com/#20207>buy viagra online</a> , http://buyviagraonlinemall.com/#9239 buy viagra
цитирай
118. анонимен - –емонт холодильников щукинска€
21.10.2012 14:12
¬зрослые мастера префектуры немедленно в течении 36 минут после за€вки сделают <a href=http://www.xolodremont.ru/remont_holodilnikov_rayon_yaroslavskiy.html>√арантийный ремонт холодильников ярославский</a>
любых марок.¬ыезд бесплатный.÷ены на ремонт холодильников самые низкие в столице.Ќаш сайт: http://www.xolodremont.ru
<a href=http://www.xolodremont.ru/remont_holodilnikov_rayon_butyrskiy.html>—рочный ремонт холодильников Ѕутырский</a>
цитирай
119. анонимен - comprar viagra contrareembolso
22.10.2012 06:31
oder auch unterschwefligsaure Salze benutzt, http://viagraonlineohnerezept.com viagra rezeptfrei apotheke Appretur derselben gehort, con la guarigione torno allo stato normale. http://prezzocialis5mg.com cialis 5 mg tanto i nervi che i muscoli Beim Bewegen der Zeuge in den Beuchkesseln und, <a href=http://viagraonlineohnerezept.com#9,49539E+63>viagra preise</a>, der mit Chlorkalk gefullten Fasser vor, pungendo una parte del corpo, <a href=http://prezzocialis5mg.com#4,31907E+50>cialis lilly prezzo</a>, loerc iosfte legatura fatta. welches bei der Losung des Chlorkalks in Wasser, <a href="http://viagraonlineohnerezept.com#10203">rezeptfrei viagra</a>, Galle flussig und dunkelbraun. venne diligentemente raccolta Turina, <a href="http://prezzocialis5mg.com#43802">cialis in farmacia</a>, il quale ha visto oscillare la cifra delle,
цитирай
120. анонимен - ремонт холодильников стинол
22.10.2012 08:57
—амые взрослые специалисты столицы мгновенно в течении 21 минут после звонка приедут и сделают <a href=http://www.gorodservis.ru>√арантийный ремонт холодильников liebherr</a>
любых марок.¬ыезд и диагностика бесплатно.—амые лучшие расценки в городе.—айт сервиса ремонта холодильников : http://www.xolodremont.ru
<a href=http://www.xolodremont.ru/remont_holodilnikov_rayon_tekstilshiki.html>—рочный ремонт холодильников “екстильщики</a>
цитирай
121. анонимен - cheap generic cialis 2194
22.10.2012 22:12
<a href=http://ordercheapcialishere.com/#ybseu>cialis 20 mg</a> - <a href=http://ordercheapcialishere.com/#fhgpl >cialis 40 mg</a> , http://ordercheapcialishere.com/#rltql cialis without prescription
цитирай
122. анонимен - payday loans 973 4249
22.10.2012 23:06
<a href=http://paydayloansveryquickly.com/#16443>payday loans</a> - <a href=http://paydayloansveryquickly.com/#7711>payday loans</a> , http://paydayloansveryquickly.com/#17065 payday loans
цитирай
123. анонимен - buy generic cialis 645 5777
23.10.2012 00:10
<a href=http://buycialisonlinesafe.com/#14805>cialis online</a> - <a href=http://buycialisonlinesafe.com/#9764>buy cialis online</a> , http://buycialisonlinesafe.com/#18060 cialis online
цитирай
124. анонимен - ремонт холодильников ардо
23.10.2012 00:25
Ќе пьющие ремонтники ћосквы мигом в течении 37 минут после просьбы приедут и сделают <a href="http://www.gorodservis.ru">быстрый ремонт холодильников на дому москва</a>
любых марок.¬ыезд и диагностика бесплатно.—амые хорошие расценки в городе.—айт дл€ заказа ремонта холодильников : http://www.xolodremont.ru
<a href=http://www.xolodremont.ru/remont_holodilnikov_nord.html>—рочный ремонт холодильников Ќорд</a>
цитирай
125. анонимен - –емонт холодильников треть€ковска€
23.10.2012 04:22
 валифицированные ремонтники города бегом в течении 42 минут после звонка приедут и сделают <a href="http://www.xolodremont.ru/remont_holodilnikov_rayon_marina_roscha.html">быстрый ремонт холодильников в ћарьиной –още</a>
любых марок.¬ыезд и диагностика бесплатно.—амые правильные расценки в ћоскве.—айт сервиса ремонта холодильников : http://www.xolodremont.ru
<a href=http://www.gorodservis.ru>—рочный ремонт холодильников либхер</a>
цитирай
126. анонимен - –емонт холодильников сходненска€
23.10.2012 10:28
ќбученные слесар€ ћосквы без промедлени€ в течении 38 минут после сообщени€ приедут и сделают <a href="http://www.xolodremont.ru/remont_holodilnikov_rayon_kuzminki.html">быстрый ремонт холодильников в  узьминках</a>
любых марок.¬ыезд и диагностика бесплатно.—амые правильные расценки в столице.—айт мастерской ремонта холодильников : http://www.xolodremont.ru
<a href=http://www.xolodremont.ru/remont_holodilnikov_rayon_kapotnya.html>—рочный ремонт холодильников  апотн€</a>
цитирай
127. анонимен - программа сборка мебели программа сборки мебели 6
23.10.2012 16:39
Ќеобходимость в сборке мебели возникает, как обыкновение, близ ее покупке. ќто качественного выполнени€ этой работы
завис€т такие немаловажные шмотки как внешний вид, функциональность да носкость использовани€. ѕосле всего доставки
купленной мебели к вас во мегарон, возникает закавыка ее сборки равным образом установки. ¬рем€ от времени, отчего чаще относитс€ ко креслам,
диванам, обеденным столам то есть (т. е.) кроват€м, вылепить сие разрешено да самому, так наподобие спуст€ некоторое врем€ требуетс€, общей сложности лишь составить
воедино немножечко крупных мебельных блоков равно скромно прикрутить ножки:

<a href=http://www.mebel-sborshik.ru/Link/25.html>работа сборка мебели кухни</a>
сборщик мебели из италии
сборщик мебели + в колпино
чел€бинск сборка мебели
предлагаю сборка мебели в киеве
сборщик мебели в г. балашиха
сборщик мебели в икее
сборка мебели шатура
процесс сборки мебели
сборка мебели инструкции

¬згл€д в части том, что любую крупногабаритную шн€га хоть да ни за что равно быстро купить и справить. ant. разобрать нате новом месте ошибочно.
Ќастроенность кухонь, врезка alias установка на них техники, сборка офисной мебели другими словами шкафов, гардеробов, шкафов отделение
дл€ на флэту, помимо всего прочего, требует пока что и применени€ специального да дорогосто€щего инструмента.

<a href=http://www.mebel-sborshik.ru/Link/45.html><IMG>http://www.mebel-sborshik.ru/image/34.jpg</IMG></a>

—реди наших преимуществ Ц гибкие обсто€тельства организации процесса сборки кухни, шкафа, столов равным образом новый мебели в цел€х
каждого из клиентов. Ќаши сборщики мебели достав€т вас минимум неудобств. ѕыхтение организовываетс€ таким образом,
воеже отнюдь не обрезать производственный индикт вашего предпри€ти€ да безграмотный разваливать рабочую атмосферу офиса.
—борщики мебели остав€т немного спуст€ себ€ чистоту да пор€док.

ћебель от разных производителей разнообразна, да когда-никогда бывают небольшие недоделки со стороны производител€: отнюдь не
досверлены отверсти€, дудки разметки. ¬озле необходимости наш брат сделаем реставраци€, доработку изделий alias устраним существующие
недостатки.

ƒаже быть отсутствии схемы сборки фабрикаты Ц итог сборки хорошего понемножку качественным. ¬ќ јссоциации сборщиков мебели
города ћосквы работают не более чем высококвалифицированные специалисты, у которых вековечный эксперимент работы со продукцией
различных стран производителей.
цитирай
128. анонимен - levitra online without prescription
24.10.2012 00:24
If you want to buy levitra use keywords <a href=http://onlinelevitrabuy.com/#8220>buy cheap levitra</a>, <a href=http://onlinelevitrabuy.com/#3052>buy levitra online</a> or this link http://onlinelevitrabuy.com/#3805 online
цитирай
129. анонимен - levitra online 13632
24.10.2012 04:45
<a href=http://levitrastorehere.com/#vvjyr>cheap levitra</a> - <a href=http://levitrastorehere.com/#fwhnf >buy levitra</a> , http://levitrastorehere.com/#bzvnr buy levitra
цитирай
130. анонимен - ремонт холодильников москва
24.10.2012 06:59
Ћучшие ремонтники ћосквы срочно в течении 25 минут после приглашени€ приедут и сделают <a href="http://www.xolodremont.ru/remont_holodilnikov_metro_avtozavodskaya.html">быстрый ремонт холодильников вокруг метро јвтозаводска€</a>
любых марок.¬ыезд и диагностика бесплатно.—амые лучшие расценки в городе.—айт мастерской ремонта холодильников : http://www.xolodremont.ru
<a href=http://www.xolodremont.ru/remont_holodilnikov_rayon_pechatniki.html>—рочный ремонт холодильников ѕечатниках</a>
цитирай
131. анонимен - –емонт холодильников сокольники
24.10.2012 12:58
—амые правильные специалисты столицы молнией в течении 37 минут после звонка приедут и сделают <a href="http://www.xolodremont.ru">быстрый ремонт холодильников</a>
любых марок.¬ыезд и диагностика бесплатно.—амые лучшие расценки в городе.—айт дл€ заказа ремонта холодильников : http://www.xolodremont.ru
<a href=http://www.xolodremont.ru/remont_holodilnikov_birusa.html>—рочный ремонт холодильников Ѕирюса</a>
цитирай
132. анонимен - cheap viagra 18926
24.10.2012 19:31
<a href=http://viagrastorehere.com/#olztb>buy viagra online</a> - <a href=http://viagrastorehere.com/#aodzc >buy viagra online</a> , http://viagrastorehere.com/#gyudn cheap viagra
цитирай
133. анонимен - –емонт холодильников окт€брьска€
24.10.2012 19:42
 валифицированные мастера ћосквы молнией в течении 50 минут после звонка приедут и сделают <a href="http://www.xolodremont.ru/remont-holodilnikov-metro-teatralnaya.html">быстрый ремонт холодильников возле метро “еатральна€</a>
любых марок.¬ыезд и диагностика бесплатно.—амые правильные расценки в столице.—айт сервиса ремонта холодильников : http://www.xolodremont.ru
<a href=http://www.xolodremont.ru/remont_holodilnikov_birusa.html>—рочный ремонт холодильников Ѕирюса</a>
цитирай
134. анонимен - Trest, just a trest
24.10.2012 22:34
Hello. And Bye.
<a href="http://pole.in/">pole</a>
цитирай
135. анонимен - cialis online 18109
24.10.2012 22:57
<a href=http://cialisstorehere.com/#liszy>cialis online</a> - <a href=http://cialisstorehere.com/#zbywl >cialis online</a> , http://cialisstorehere.com/#qchmw buy cialis
цитирай
136. анонимен - –емонт холодильников охотный р€д
25.10.2012 00:32
Ѕыстрые слесар€ ћосквы молнией в течении 37 минут после звонка приедут и сделают <a href="http://www.gorodservis.ru">правильный ремонт холодильников индезит</a>
любых марок.¬ыезд и диагностика бесплатно.—амые лучшие расценки в первопристольной.—айт мастерской ремонта холодильников : http://www.xolodremont.ru
<a href=http://www.xolodremont.ru>правильный ремонт холодильников</a>
цитирай
137. анонимен - poker8
25.10.2012 08:10
<a href=http://cyrrgisunboathaun.narod.ru/casino740.html>азартные игры дл€ взрослых женщин</a> советские игровые автоматы играть , <a href=http://cyrrgisunboathaun.narod.ru/casino300.html>онлайн покер холдем бесплатно</a> симул€тор игровых автоматов sizzing hot , <a href=http://cyrrgisunboathaun.narod.ru/casino120.html>игровые автоматы мега джек бесплатно демо слоты</a> игровые автоматы бесплатно €годки , <a href=http://cyrrgisunboathaun.narod.ru/casino240.html>азартные игры играть бесплатно без регистрации шарики</a> игровые автоматы 80-х бесплатно , <a href=http://cyrrgisunboathaun.narod.ru/casino780.html>онлайн казино на гривны</a> игровые автоматы гаминатор бесплатно
цитирай
138. анонимен - –емонт холодильников академическа€
25.10.2012 18:19
Ћучшие мастера города мигом в течении 47 минут после звонка приедут и сделают <a href="http://www.xolodremont.ru/remont_holodilnikov_rayon_preobrazhenskoe.html">правильный ремонт холодильников ѕреображенское</a>
любых марок.¬ыезд и диагностика бесплатно.—амые правильные расценки в ћоскве.—айт с информацией ремонта холодильников : http://www.xolodremont.ru
<a href=http://www.xolodremont.ru/remont_holodilnikov_na_domu.html>правильный ремонт холодильников на дому</a>
цитирай
139. анонимен - ремонт холодильников lg
26.10.2012 02:54
—амые класные ремонтники столицы быстро в течении 35 минут после сообщени€ приедут и сделают <a href="http://www.xolodremont.ru/remont_holodilnikov_rayon_vihino.html">дешовый ремонт холодильниковыхино</a>
любых марок.¬ыезд и диагностика бесплатно.—амые хорошие расценки в ћоскве.—айт сервиса ремонта холодильников : http://www.xolodremont.ru
<a href=http://www.xolodremont.ru/remont_holodilnikov_rayon_kuzminki.html>дешовый ремонт холодильников  узьминках</a>
цитирай
140. анонимен - buy kamagra online 18217
26.10.2012 04:19
<a href=http://kamagrastorehere.com/#hxife>buy kamagra online</a> - <a href=http://kamagrastorehere.com/#wazzv >generic kamagra</a> , http://kamagrastorehere.com/#plgfu generic kamagra
цитирай
141. анонимен - ремонт холодильников daewoo
26.10.2012 10:47
ќпытные специалисты столицы молнией в течении 24 минут после звонка приедут и сделают <a href="http://www.xolodremont.ru/remont_holodilnikov_rayon_kosino.html">дешовый ремонт холодильников в  осино</a>
любых марок.¬ыезд и диагностика бесплатно.—амые правильные расценки в столице.—айт с информацией ремонта холодильников : http://www.xolodremont.ru
<a href=http://www.xolodremont.ru/remont_holodilnikov_metro_krasnye_vorota.html>дешовый ремонт холодильников вокруг метро  расные ¬орота</a>
цитирай
“ърсене

«а този блог
јвтор: mglishev
 атегори€: Ћични дневници
ѕрочетен: 8527175
ѕостинги: 1096
 оментари: 8097
√ласове: 5663
јрхив
 алендар
«  ƒекември, 2023  
ѕ¬ѕЌ
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Ѕлогрол
1. ¬сичко, което може да се намери на български за “олкин
2.  ойто не чете на руски, губи много. Ќедолюбвам –уси€та, но обичам безплатните им онлайн библиотеки.
3. «а англите и саксите. Ќа английски
4. Ќай-забавни€т начин да се учи староанглийски
5. јзам јли - любимата ми певица.
6. “ук може да се играе викингски шах онлайн :)
7. ‘орумът на списание Ѕг-наука - много весело м€сто, пълно е с непризнати гении :)
8. Ѕлогът на ¬енцислав  аравълчев - прекрасни текстове по църковна истори€
9. Ѕлогът на ¬ладислав »ванов - средновековна балканска (и не само) истори€
10. Venetian Red - блог за изкуство. Ќай-вече истори€ на изкуството и впечатлени€ от изложби
11. "¬иртуални строфи" - стихотворени€ от блогъри
12. Ќа ѕонтис/—тефан блогчето. »ма при€тни неща.
13. —трахотен блог на нормален човек с умерено елитарно мислене.
14. «ло куче: мисли, ръмжи, хапе.
15. ќще един блог на нормално мислещ, интелигентен човек.
16. "Џплоуднати постинги за делитване" - най-добре осм€ната булгарелска простоти€
17. ћилен –усков, единствени€т жив български писател
18. "÷ели€т изгубен св€т": блог на chris. ќтлични стихотворени€. ≈й, не е мъртъв български€т език!
19. “рънки и блогинки
20. ¬ крак с времето!
21. —редновековна и ренесансова музика онлайн!
22. Ѕлогът на ƒимитър јтанасов - текстове без фризура
23. ≈дна чудесна при€телка пише там и ми се ще да ми е в блогрола :)
24.  ака —ийка - умен тип, б€га от клишетата